• Home
  • Nieuws
  • F261 gekoppeld met recreatief fietsnetwerk

F261 gekoppeld met recreatief fietsnetwerk

30 december 2022

De snelfietsroute Tilburg - Loon op Zand - Waalwijk (de F261) is begin november gekoppeld aan het recreatief fietsknooppuntennetwerk van Noord-Brabant. De bebording rondom de route is daarop aangepast en er zijn nieuwe routepanelen geplaatst. Daarop kan de fietser duidelijk zien welke opties er zijn.

Bestuurlijk trekker van de F261 wethouder Jan Brekelmans Loon op Zand: “Dat deze primeur voor Nederland op deze route is gerealiseerd, is goed nieuws. Ook voor alle recreanten die in groten getale onze regio bezoeken en met de fiets de regio verder kunnen verkennen. Deze koppeling past ook prima in onze leisure-ambities om bezoekers per fiets het moois in onze regiogemeenten te laten zien”. De uitvoering lag in handen van VisitBrabant Routebureau en Ons Brabant Fietst in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk.

Afwisseling

De F261 opende in 2021. Deze snelfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Het fietspad is te herkennen aan de groene lijn die over bijna de hele route loopt. Deze route zorgt voor een betere verbinding tussen de woon- en werkgebieden. Dankzij de koppeling wordt de fietsforens nu geattendeerd op alternatieve routes die afwisseling kunnen brengen in de dagelijkse fietsrit. Ook maken recreatieve fietsers nu kennis met de snelfietsroutes. Dat kan hen verleiden om naar het werk te fietsen. Komend voorjaar is er in de omliggende gemeenten extra aandacht voor de routes om die bekend te maken onder potentiële gebruikers.

Het beste van twee werelden

Gedeputeerden Suzanne Otters-Bruijnen (mobiliteit) en Stijn Smeulders (vrije tijd) zijn zeer te spreken over deze nieuwe ‘fietsimpuls’. Otters-Bruijnen: “Er komen hier twee werelden letterlijk samen: die van plezier en nut. Op de fiets naar het werk gaan is een belangrijk onderdeel van anders reizen dat de bereikbaarheid in Brabant moet verbeteren. Deze oplossing wordt nu op een laagdrempelige manier onder de aandacht gebracht. Zo bieden we inwoners een fietservaring waarna zij misschien vaker de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer gebruiken. Het is nog gezond ook, of je nou naar je werk fietst of voor je plezier.”

Smeulders sluit zich hierbij aan: “Het Brabantse fietsroutenetwerk staat bekend om de goede kwaliteit. Velen genieten in hun vrije tijd van de fietspaden en de uiteenlopende routes. Ik zie deze integratie als een volgende en logische stap. Als je in je vrije tijd plezier beleeft aan fietsen, dan is het dankzij de snelfietsroute een goede optie om ook naar het werk te fietsen en te genieten van de verschillende routes. En voor de fietsforenzen komt dankzij deze koppeling het recreatief fietsen weer een stap dichterbij. Uiteindelijk werken we zo aan een gezond, duurzaam en fietsend Brabant. Een Brabant met een aantrekkelijk leef-, woon- en verblijfsklimaat, waar er voor iedereen wat te doen en te beleven is.”

Wegwijzers

De aanpassingen op de aanwezige routeborden verwijzen - vanuit elke omliggende gemeente - naar de F261. Naast de nieuwe bewegwijzering op en rondom de F261 is de route ook online en op papieren routekaarten direct zichtbaar. De samenvoeging en de duidelijke bewegwijzering vergemakkelijkt een fietsrit voor de recreatieve fietser en voor de fietsforens. Dat stimuleert het fietsgebruik. In navolging van de F261 volgt begin 2023 ook de koppeling van de snelfietsroute F58 Tilburg - Rijen met het recreatief fietsknooppuntennetwerk.

 

logo bij artikelen op website


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.