• Home
  • Nieuws
  • Feestelijke afsluiting pilot regioplaatsing

Feestelijke afsluiting pilot regioplaatsing

29 december 2022

Op maandag 16 januari is er een feestelijke afsluiting van de pilot regioplaatsing op het azc Oisterwijk. De bijeenkomst staat in het teken van het delen van de resultaten en geleerde lessen van de pilot en het bedanken van alle betrokkenen voor hun inzet. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie zal het rapport over de eindevaluatie, opgesteld door het Verwey-Jonker Instituut, in ontvangst nemen.

Opvang in de regio is huisvesting in de regio

Eind 2019 tekenden Milo Schoenmakers, bestuurder bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), en Theo Weterings, als voorzitter van Regio Hart van Brabant, de overeenkomst om deze pilot te starten (zie foto). Nu, drie jaar later, hebben we samen met het COA veel ervaring opgedaan met en geleerd van het opvangen van kansrijken en statushouders door koppeling aan de regio op azc Oisterwijk. Dat is belangrijk om snel te kunnen starten met integreren in onze omgeving: met het opstellen van een plan voor de toekomst, met het leren van de Nederlandse taal, met het opbouwen van een netwerk en met participeren. De pilot is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Implementatie

De tijd is rijp om over te gaan van pilot naar borging in de regio. Ook bieden de ervaringen met de pilot handvatten voor landelijke uitrol van regioplaatsing. Dat is een van de doelen van de landelijke agenda Flexibilisering Asielketen. Ook sluit het vroegtijdig begeleiden van statushouders naadloos aan bij de Nieuwe Wet Inburgering.

Bestuurders, beleidsmedewerkers en klantregisseurs die betrokken zijn bij de pilot ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst op 16 januari.

 

Foto: ondertekening pilot overeenkomst regioplaatsing (eind 2019)

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.