• Home
  • Nieuws
  • Aandacht voor fiets en verkeersveiligheid

Aandacht voor fiets en verkeersveiligheid

29 december 2022

Onze regiogemeenten voeren volgend jaar 33 projecten uit op het gebied van verkeer en mobiliteit. Daarbij is veel aandacht voor de fiets en voor verkeersveiligheid. De provincie draagt daar bijna € 3,9 miljoen aan bij.

Al deze projecten zijn opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 2023. Dat is vastgesteld tijdens de Bestuurlijke Ontwikkeldag Hart van Brabant op 14 december. Met het RMP geven we invulling aan de transitie mobiliteit in de regio.

Leefbare en bereikbare regio

De mobiliteitstransitie is een van de hoofdopgaven in het fysiek domein voor Regio Hart van Brabant. Het is dan ook een belangrijk opgave voor alle regiogemeenten. De mobiliteitstransitie die we nastreven, is gericht op het leefbaar en bereikbaar houden van de regio voor verschillende doelgroepen: inwoners, forenzen en bezoekers aan de regio. We willen de beschikbare infrastructuur beter benutten, de schaarse ruimte en mobiliteit beter op elkaar afstemmen en toewerken naar steeds schonere en veiligere vormen van mobiliteit. 

Wat doen we om dat te bereiken? De gemeenten nemen in 2023 veel verkeersveiligheidsmaatregelen, we leggen veilige vrijliggende fietspaden en snelfietsroutes aan is er veel aandacht voor fietsstimulering, de werkgeversaanpak en verkeerseducatie op scholen.

€ 1,4 miljoen extra Rijksgeld voor verkeersveiligheid

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar € 500 miljoen beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het gaat om de zogeheten Impulsregeling Verkeersveiligheid. Naast de projecten en maatregelen in het RMP hebben onze gemeenten optimaal gebruik gemaakt van deze regeling. Voor een veelvoud aan kleine maatregelen die op lokaal niveau de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, hebben zij subsidie aangevraagd. Er is in totaal voor ruim € 3 miljoen aan maatregelen ingediend waarover het Rijk maximaal 50% subsidie heeft verstrekt. Onze regiogemeenten ontvingen dus - bovenop de financiële bijdrage van de provincie - ruim € 1,4 miljoen. Een hele goede score, waarvoor gedeputeerde mobiliteit Suzanne Otters Regio Hart van Brabant complimenteerde op de Bestuurlijke Ontwikkeldag Hart van Brabant.

 

Fotocredits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.