• Home
  • Nieuws
  • Regionaal woningmarktonderzoek gepresenteerd

Regionaal woningmarktonderzoek gepresenteerd

27 december 2022

De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn 7 december 2022 op de Hart van Brabant dag gepresenteerd aan de wethouders Wonen en de directeuren van de woningcorporaties in de regio. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we de regionale woonopgave aanscherpen en de regionale afstemming hierover verbeteren. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt om invulling te geven aan het lokale woonbeleid en de lokale prestatieafspraken met de woningcorporaties.

In het Perspectief op Wonen en Woningbouw 2021 werd aangegeven dat een gezamenlijk onderzoek naar de woningmarkt van de regio gewenst is. Daarvoor zijn een woonzorganalyse en een woningmarktonderzoek in 2022 uitgevoerd. De regionale woonzorganalyse is inmiddels succesvol afgesloten en het vervolg, de woonzorgvisie, is van start gegaan. Op basis van de twee onderzoeken kunnen we vaststellen hoe de vraag en het aanbod aan woningen (huur en koop) momenteel is en zich naar verwachting gaat ontwikkelen in onze regio.

Relatie met de woondeal

Op basis van de Interim-Omgevingsverordening Noord-Brabant moeten gemeenten in een regio elkaar informeren over de voortgang van voornemens en afspraken over de woningbouw en daartoe een monitoringssysteem opzetten en bijhouden. Dat vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen regionale Perspectief op Wonen en Woningbouw.

De ontwikkelingen in de regio zijn afgelopen jaren groot geweest. Er zijn daarom afspraken gemaakt over een evenwichtiger spreiding van een aantal aandachtsgroepen, dit binnen de samenwerking Weer Thuis. Met de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw hebben alle gemeenten de opgave voor het realiseren van extra betaalbare woningen omarmd. Op dit moment is een regionale woondeal op het niveau van de SRBT in voorbereiding. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de regionale afstemming.

Vervolg

Bestuurlijk is besloten in 2022 geen regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw te maken, maar in plaats daarvan de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het woningmarktonderzoek te betrekken bij de voorbereiding van de woondeal. En ook bij de verdere afstemming over de woningbouwopgave in 2023, waaronder de opgave van de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw. De resultaten van het woningmarktonderzoek worden ook betrokken bij de voorbereiding van de regionale woonzorgvisie, met daarin een lokale paragraaf voor iedere gemeente.

 

Foto: woningbouw nabij Chaam | credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.