• Home
  • Nieuws
  • Terugblik succesvolle kinderrechtentour 2022

Terugblik succesvolle kinderrechtentour 2022

22 december 2022

Hoe ervaren kinderen inclusie, welke betekenis geven zij aan het woord en hoe ziet een inclusieve wereld er volgens hen uit? Tijdens de jaarlijkse kinderrechtentour ging het Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd op pad en vroeg het aan de kinderen zelf. Hoe dat uitpakte? Je leest het hier.

Op verschillende locaties In Tilburg, Waalwijk, Hilvarenbeek en Dongen kwamen eind november en december in totaal 120 kinderen, jongerenwerkers, beleidsmakers en wethouders van de elf gemeenten van Regio Hart van Brabant bij elkaar. Samen vierden we de kinderrechten en luisterden naar wat kinderen te vertellen hebben over het centrale thema 'inclusie'. Er mocht zelfs gestemd worden in de groene kinderstembus!

‘’Wat heb jij nodig om veilig, gezond en gelukkig op te groeien?’’. Deze vraag begint bij kinderparticipatie!”

Kinderrechtentour regio Hart van Brabant

De Kinderrechtentour 2022 stond in het teken van inclusie. Een woord dat in de afgelopen jaren steeds vaker zijn weerklank vindt in onze samenleving. Ook kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met de praktijk en woorden als diversiteit en inclusie. Denk aan diversiteitsfactoren als financiële status (toenemende armoede), gender, sekse en seksualiteit (LHBTIQA+) en uiterlijke kenmerken (Black Lives Matter). Maar wat is eigenlijk hun kijk hierop?

Tijdens vier verschillende creatieve onderdelen werden de kinderen en volwassenen uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. De verschillende onderdelen waren bedacht door studenten Pedagogiek van Fontys. Een mooie manier om theorie, onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden. Op 14 februari 2023 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Fontys, tijdens de ondertekening van het samenwerkingsconvenant met het Innovatienetwerk Jeugd. Zo is de kinderrechtentour niet alleen een viering van de kinderrechten, een opening tot gesprek tussen jong en ouder, een verdieping op het thema inclusie, maar ook een manier om onderzoek te faciliteren.

NB: wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via deze link >

Luisteren naar jongeren

Eva Saeboe, senior aanjager jongerenparticipatie, vindt het essentieel voor duurzame en betekenisvolle participatie om kinderen van jongs af aan, op natuurlijke wijze te laten ontdekken dat ze een stem hebben. ‘We moeten ze de nodige tools geven en vooral ook veel oefenen met participatie. Tegelijkertijd is het van belang om volwassenen met invloed op het leven van kinderen te laten oefenen in het aansluiten op de belevingswereld van kinderen. De beste manier om dit te doen is door in gesprek te gaan mét de kinderen zelf. Om zo met aandacht te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, en dit mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid en plannen. Jongerenparticipatie-Samen met de Jeugd (SMDJ) jaagt dit proces aan.’

De kinderrechten tour werd dit jaar afgetrapt met een Masterclass over Inclusie, door Halima Özen. Eva: ‘Jaarlijks dagen we volwassenen in onze regio uit om in de leefwereld van de jeugd te stappen en herinneren we hen aan het belang van kinderparticipatie. Want alleen door het van een kind/kinderen zelf te horen, weten wij of voorzieningen en bescherming voor hen toereikend zijn. En of wij handelen in het belang van kinderen.’

‘Als 12-jarige heb ik nog geen stemrecht. Maar óók ik woon en leef in dezelfde gemeente als u. Wilt u verrast worden en de wereld door mijn ogen zien?’

Aftermovie

Over het innovatienetwek

Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd (waar de samenwerkende gemeenten van Regio Hart van Brabant onderdeel van uitmaken), ContourdeTwern/R-Newt Kids, het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseerden samen de kinderrechtentour. Meer over de tour ontdek je op: Kinderrechtentour over Inclusie >

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.