• Home
  • Nieuws
  • Voortzetting taskforce Versnellen Woningbouw

Voortzetting taskforce Versnellen Woningbouw

22 december 2022

Onder leiding van een nieuwe projectleider wordt er komend jaar een regionale ambitie geformuleerd met een concreet plan van aanpak voor het vervolg van 2023. Ook pakt de taskforce door op ontwikkeling van honderden flexwoningen, na de toekenning van een flinke financiële bijdrage uit het Rijk. 

Tijdens het wethoudersoverleg Sociaal – Wonen is op 7 december door de bestuurders ingestemd met het advies om de taskforce Versnellen Woningbouw voort te zetten in 2023. Hiervoor werven we een nieuwe projectleider.

Aanpak

De taskforce gaat zich in het eerste kwartaal van 2023 onder andere bezighouden met:

  • het clustergewijs inventariseren van de plannen,
  • het formuleren van een totale regionale ambitie,
  • het bespreken van regelingen en gezamenlijke inzet voor Regio Hart van Brabant met de provincie en het Rijk,
  • het opstellen van een plan van aanpak voor het vervolg van 2023.

Het plan van aanpak wordt vervolgens in maart ter instemming voorgelegd aan de wethouders van het combi-poho Sociaal – Wonen.

Middelen voor flexwoningen

Vanuit de samenwerking in de taskforce is in 2022 succesvol beroep gedaan op een financiële bijdrage uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om sneller voor tijdelijke huisvesting te kunnen zorgen, krijgen de gemeenten Tilburg en Loon op Zand een financiële bijdrage van respectievelijk 4 miljoen en 7 ton van het Rijk. Hiermee kunnen honderden flexwoningen worden gebouwd.

 

Foto: woningbouw nabij Heusden | Credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.