• Home
  • Nieuws
  • Dringende oproep aan Den Haag over energielasten ondernemers

Dringende oproep aan Den Haag over energielasten ondernemers

07 november 2022

De wethouders van de Hart van Brabantgemeenten hebben gezamenlijk een dringende oproep aan ministers Adriaansen en Jetten gestuurd, waarin ze hun zorgen uiten over de energielasten bij ondernemers. Ze bepleiten een compensatie die in lijn is met die voor huishoudens.

Zorgen over mkb

De wethouders die in onze regiogemeenten economie in hun portefeuille hebben, ontvangen steeds meer alarmerende berichten van mkb-ondernemers (van bakkers tot metaalbedrijven en glastuinbouwbedrijven) die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Dit zijn allemaal bedrijven die tot voor kort een gezonde bedrijfsvoering hadden. Doordat zij nu geconfronteerd worden met torenhoge energieprijzen die niet meer zijn door te belasten aan de consument, dreigt hun bedrijf om te vallen als er op korte termijn geen oplossing komt.

 

Belang van een gezond mkb voor Midden-Brabant

Het mkb vormt de ruggengraat van onze gemeenten en zorgt voor het overgrote deel van de werkgelegenheid. Als dat (deels) wegvalt, komen ook onze winkelkernen - na corona - wederom onder druk te staan. Hierdoor verdwijnen de noodzakelijke voorzieningen en komt de leefbaarheid van onze kernen in gevaar. De vicieuze cirkel die ontstaat is dat de werkloosheid toeneemt en de koopkracht van de bijbehorende gezinnen daalt, waardoor ook consumenten bij datzelfde mkb minder kunnen uitgeven.

 

Oproep aan Den Haag

In de brief aan ministers Adriaansen en Jetten (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) doen onze wethouders drie verzoeken:

  • Compenseer op korte termijn mkb-ondernemers die geconfronteerd worden met grote (energie)kostenstijgingen, in lijn met compensatie van huishoudens, gerelateerd aan de werkelijke kostenstijgingen.
  • Kom tot een maximale prijs voor energie (gas en elektriciteit) en breng rust in de energiemarkt, voor zowel consumenten als bedrijven.
  • Kom tot landelijke afspraken met energieleveranciers (en andere schuldeisers) over coulance bij achterstand in maandbedragen, het niet direct kunnen voldoen van de eindafrekening en/of het kwijtschelden van de eindafrekening.

© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.