• Home
  • Nieuws
  • Proeftuin voor kind- en gezinsbescherming

Proeftuin voor kind- en gezinsbescherming

01 november 2022

Regio Hart van Brabant wordt één van de vijf nieuwe proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat betekent dat we subsidie krijgen, en nu al kunnen werken volgens de uitgangspunten van de kind- en gezinsbescherming over drie jaar. De proeftuin wordt uitgevoerd in Tilburg en Waalwijk.

Vereenvoudigen

Op dit moment krijgen kinderen en gezinnen soms niet de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben. Een landelijk probleem waar alle organisaties in de jeugdbescherming mee te maken hebben. Het Rijk wil de jeugdbescherming vereenvoudigen. De proeftuinen zijn bedoeld om te ontdekken wat werkt in de praktijk.

 

Passende ondersteuning

In Regio Hart van Brabant willen we dat onze jeugd gezond, veilig en prettig opgroeit en dat ouders zelf in staat zijn om hun kinderen op te voeden. Ouders krijgen als dat nodig is ondersteuning bij wat zij kunnen en problemen worden zo veel mogelijk voorkomen. Maar soms is er meer nodig. Dan willen wij dat ieder gezin vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de netwerkpartners in het sociaal domein de best passende ondersteuning en zorg geboden krijgt. Zodat gedwongen maatregelen en uithuisplaatsingen worden voorkomen. Dat is binnen het huidige stelsel lastig om te realiseren. Daarom is het fijn dat Regio Hart van Brabant mag uitproberen hoe het wel kan.

 

Samen

We vinden het belangrijk dat gezinnen met problemen laagdrempelig terecht kunnen bij een hulpverlener. En dat organisaties vanuit zorg, veiligheid, bestaanszekerheid en welzijn goed samenwerken als ze gezinnen helpen. We willen problemen eerder signaleren en bespreekbaar maken. Een goede analyse maken van de situatie. En samen met het gezin nagaan wat er nodig is om het gezin veilig te maken/houden en jeugdigen te beschermen. Dat doen we samen met verschillende deskundigen, en vooral ook samen met het gezin. We willen ons als netwerk met het gezin met de juiste expertise inzetten om tot passende oplossingen te komen en de hulp te verbeteren. We gaan de knelpunten doorgronden en waar mogelijk aanpakken en dat Wat Werkt toepassen, zodat gezinnen hier profijt van hebben.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.