• Home
  • Nieuws
  • Van Asiel tot en met Integratie: Community of Practice van start

Van Asiel tot en met Integratie: Community of Practice van start

24 oktober 2022

De afgelopen jaren is in Regio Hart van Brabant een breed netwerk ontstaan om met elkaar vorm en uitvoering te geven aan de Wet Inburgering 2021. Dat heeft er nu toe geleid dat we een van de zes landelijke pilots zijn, die door Divosa worden gestart en gevolgd.

Onze insteek is om zorg te dragen voor een snellere integratie en participatie van nieuwe Nederlanders (statushouders). Het hiervoor gevormde netwerk van professionals kwam periodiek bij elkaar tijdens zogenaamde ‘brede bijeenkomsten’. Om – nu de wet van kracht is – met elkaar te blijven leren en ontwikkelen, breiden we de brede bijeenkomsten uit in de vorm van een Community of Practice (CoP). De CoP Regio Hart van Brabant is een van de zes landelijke pilots die door Divosa worden gestart en gevolgd.

 

Brede bijeenkomst en verdiepingsgroepen

De brede bijeenkomsten blijven de spil van ons lerend netwerk en zijn bedoeld voor een vertegenwoordiging van statushouders, uitvoerders en beleidsmakers.  Tijdens deze bijeenkomsten informeren, signaleren en agenderen we knel- en leerpunten met elkaar. Vervolgens gaan verdiepingsgroepen in kleiner verband aan de slag met de leerpunten. De eerstvolgende brede bijeenkomst vindt plaats op 3 november.

 

Communitytrekker aangesteld

Divosa-regiocoördinator Mieke de Croon pakt de rol van communitytrekker op en zal uitvoering geven aan de verdiepingsgroepen. De pilot CoP Regio Hart van Brabant loopt van augustus 2022 tot en met december 2023 en wordt vervolgens geëvalueerd.

 

Fotocredits: Pulles & Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.