• Home
  • Nieuws
  • Voortgang InnovA58 Eindhoven – Tilburg

Voortgang InnovA58 Eindhoven – Tilburg

21 oktober 2022

Hoe staat het ervoor met de plannen om een deel van de A58 te verbreden binnen het project InnovA58 Eindhoven – Tilburg? Wethouder Anne Cristien Spekle (Oisterwijk) praatte het poho Mobiliteit eind september bij over de keuze van de minister om het project on hold te zetten.

Het Rijk heeft het project InnovA58 Eindhoven – Tilburg eind juni on hold gezet. Hoe gaat het nu verder met onder meer de plannen om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg te verbreden en de doorstroming te verbeteren?

 

Files en sluipverkeer

Het project InnovA58 heeft onder meer als doel om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder te verbreden van twee naar drie rijstroken. Die verbreding is nodig om de files op deze weg, en het daarmee samenhangende sluipverkeer in de dorpskernen rondom de A58 - zoals Moergestel en Diessen - fors te verminderen.

 

On hold

In het poho Mobiliteit stond wethouder Spekle, als bestuurlijk trekker van het deelprogramma Robuust en Betrouwbaar uit onze Regionale MobiliteitsAgenda, stil bij de voortgang van dit project. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft namelijk eind juni de keuze gemaakt om Innova58 niet als hoogte prioriteit aan te merken. Dat betekent dat het project niet op het zogenaamde ‘landelijk lijstje van 11 prioritaire projecten’ staat. Het is overigens niet geschrapt van de Rijksagenda, maar staat wel formeel on hold.

Uiteraard voelen de betrokken wethouders uit onze regio zich nauw betrokken bij dit project en maken we ons grote zorgen als het project niet wordt opgepakt.

 

Brief aan gedeputeerde

Gedeputeerde mobiliteit Suzanne Otters zet alle zeilen bij om met het ministerie het project weer op de rit te krijgen. Het regionaal wethoudersoverleg Mobiliteit heeft op 21 september besloten om onze steun aan de inspanningen van de provincie kracht bij te zetten met een brief aan de Gedeputeerde Staten. Daarin komen ook de zorgen aan de orde over de doorstroming op de A58 en het sluipverkeer in de aanliggende gemeenten. Deze brief moet voor het BO MIRT van eind oktober bij de provincie binnen zijn (BO MIRT staat voor bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

 

Meer weten?

 

Fotocredits: Rijkswaterstaat

< Terug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.