• Home
  • Nieuws
  • Hallo jij! succesvolle Smart Start-pilot in Heusden

Hallo jij! succesvolle Smart Start-pilot in Heusden

17 oktober 2022

Sinds een aantal maanden ondersteunt gemeente Heusden jonge (aanstaande) moeders tot 28 jaar op een laagdrempelige en positieve manier. De pilot van het regionale Smart Startprogramma begint langzaam zijn vruchten af te werpen.

"Inmiddels ondersteunen we binnen ‘Hallo jij!’ al ongeveer twintig gezinnen. De gezinssituaties zijn heel uiteenlopend. We merken dat het bij sommige gezinnen goed is dat we nu al in beeld zijn. Daardoor kunnen we betrokken blijven en een vertrouwensband opbouwen’’ vertelt Eline van Boxtel van de gemeente Heusden.    

 

Smart Start

Elk kind verdient het om een goede start te krijgen en veilig op te groeien. Daarom zijn we in Regio Hart van Brabant gestart met Smart Start. In dit regionale samenwerkingsproject worden data en kennis gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld. Met als uiteindelijke doel een werkwijze die landelijk opgepakt kan worden.

 

Pilot Hallo jij!

Binnen het Smart Start programma wordt gewerkt aan zes maatschappelijke vraagstukken, in vijf verschillende gemeenten, op zes verschillende locaties (vindplaatsen). In Heusden loopt de pilot Hallo jij!.

De ondersteuning via Hallo jij! is er voor alle jonge (aanstaande) moeders tot 28 jaar in de gemeente Heusden. Eline: “De ondersteuning is echt maatwerk. Het basisaanbod bestaat uit meerdere gesprekken: een gesprek rond de dertiende à vijftiende week gecombineerd met een huisbezoek, vervolgens een gesprek aan het einde van de zwangerschap en een gesprek na de bevalling. Maar we sluiten hierin aan bij wat het gezin nodig heeft. Als een moeder daarna zelf de weg weet en ook voldoende basisondersteuning heeft, sluiten we het traject af. Maar als iemand behoefte heeft aan méér contactmomenten, kan dat natuurlijk ook. Of we dragen het gezin warm over aan een ander en meer passend ondersteuningsprogramma. De gesprekken worden gevoerd door jeugdverpleegkundigen Noëlle en Dorelle en een sociaal werker uit de buurtteams.’’

"Ondanks dat meerdere aanstaande ouders nog niet van Bijeen, het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn, hadden gehoord, merken we dat ze het fijn vinden om al een gezicht bij “de instantie” te hebben. Doordat we in contact komen, kunnen we meteen uitleggen wat Bijeen doet en waar ze met vragen terecht kunnen. Daarom is het belangrijk dat we ook bij de gezinnen waar alles goed lijkt te gaan op deze laagdrempelige manier kennis maken.’’, vertelt Dorelle.

 

Toekomstperspectief

In de Smart Start-pilot sturen we bij op basis van de opgedane ervaringen. Zo zien we dat het goed is als in de toekomst ook andere jeugdverpleegkundigen de gesprekken binnen Hallo jij! kunnen voeren, zodat de jeugdverpleegkundige uit het dorp waar het gezin woont ook vanuit Hallo jij! langs komt. Zo weten de aanstaande ouders meteen wie ze op het consultatiebureau gaan tegenkomen. Ongeveer elke acht weken evalueren we. Wanneer het goed gaat, breiden we uit naar andere verloskundige praktijken en kunnen we geleidelijk ook de leeftijdsgroep uitbreiden. Ook houden we hierin goed de aansluiting bij ander ondersteuningsaanbod voor de doelgroep in de gaten zoals de prenatale huisbezoeken van de GGD. Hoewel de pilotfase is afgerond blijven we de werkwijze evalueren en door ontwikkelen om deze goed in te bedden binnen Bijeen.

 

Foto: gemeente Heusden


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.