• Home
  • Nieuws
  • Conceptkernagenda voor zienswijzen naar raden

Conceptkernagenda voor zienswijzen naar raden

11 oktober 2022

Tijdens de Hart van Brabantdag heeft het algemeen bestuur de conceptkernagenda ’23-’27 vastgesteld. Hij ligt nu voor aan onze gemeenteraden voor zienswijzen. Die kunnen tot 21 december worden ingediend. De aanbiedingsbrief met de conceptkernagenda en aangepaste begroting 2023 is via alle griffies uitgezet naar alle raden. Deze documenten vind je ook op www.regio-hartvanbrabant.nl/kernagenda.

Inzet op lokale ambities door regionaal samen te werken

De conceptkernagenda is de afgelopen maanden met zorg vormgegeven. We hebben gestreefd naar een goede vertaling van lokale ambities naar meerwaarde door in regionaal verband samen te werken. De bestuurders hebben de voorgestelde conceptkernagenda uitgebreid besproken in verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Daarmee kan die rekenen op bestuurlijk draagvlak.

Op aanraden van de regionale adviescommissie is vervolgens tijdens de radenavond op 5 oktober uitgebreid toelichting gegeven op de conceptkernagenda ’23-’27. Daarover meer deelde we dit artikel in deze nieuwsbrief >

 

Aanverwante regionale activiteiten en begroting 2023

Naast activiteiten die we in Regio Hart van Brabant met alle elf gemeenten samen oppakken (of negen voor het fysiek en economisch domein) kunnen er activiteiten zijn die inhoudelijk en strategisch relevant zijn maar in kleinere coalities worden opgepakt. We vinden het belangrijk dat de samenhang tussen de kernagenda en deze aanverwante regionale activiteiten wordt besproken en bewaakt. Daarom zullen activiteiten met inhoudelijke of strategische raakvlakken met de kernagenda worden besproken aan de overlegtafels van Regio Hart van Brabant. Het regiobureau vervult daarbij een accommoderende rol.

De nieuwe kernagenda heeft ook een aantal gevolgen voor de eerder vastgestelde begroting voor 2023. Die zijn verwerkt in een aanpassing van die begroting.

 

Vervolgproces

Net als de conceptkernagenda ’23-’27 is de conceptaanpassing van de begroting 2023 voorgelegd aan de raden voor zienswijzen. De komende periode zullen de colleges een voorstel ter bespreking aan hun eigen raad voorleggen.

Op 23 december 2022 bespreekt het algemeen bestuur de ingekomen zienswijzen en de gevolgen daarvan voor de conceptkernagenda.

 

Meer informatie

Raadsleden kunnen zich met vragen of opmerkingen wenden tot hun eigen college. Voor algemene informatie over de totstandkoming en het vervolgproces kun je daarnaast contact opnemen met Frank van Mil, directeur regiobureau (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Bernadette Elbers, strategisch bestuursadviseur Regio Hart van Brabant (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Fotocredits: Pulles & Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.