• Home
  • Nieuws
  • Visie verblijfsaccommodaties en afsprakenkader

Visie verblijfsaccommodaties en afsprakenkader

25 oktober 2022

In Midden-Brabant willen we de regio zijn waar je naartoe gaat voor een korte familievakantie. Goede en voldoende verblijfsaccommodaties horen daarbij. En daarvoor is nu een visie en afsprakenkader vastgesteld.

Kwantitatieve analyse

Leisure is een regionaal speerpunt. We hebben de ambitie om Hart van Brabant uit te laten groeien tot dé leisureregio voor de internationale ‘family-short-break-markt’. Deze ambitie is vertaald naar concrete doelen, waaronder een verdubbeling van het aantal winterharde bedden naar 15.000. Voor de voortgang op dit laatste punt hebben de samenwerkende gemeenten het accommodatie-aanbod in beeld gebracht (Dynamic Concepts, 2019). Hieruit concludeerden we dat deze stap naar 15.000 winterharde bedden nagenoeg is gezet.

 

Visie en afsprakenkader

Naast deze vooral kwantitatieve analyse (aantal bedden) was er behoefte aan een kwalitatieve analyse. Om te voorzien in deze behoefte hebben we in Regio Hart van Brabant een visie voor de verblijfsaccommodatiemarkt gemaakt (ZKA / Ginder, 2020) en zijn er afspraken gemaakt hoe we nieuwe initiatieven met elkaar afstemmen. Het poho Fysiek heeft de visie en het afsprakenkader op 28 september 2022 tijdens de Hart van Brabantdag vastgesteld. Komend jaar benutten we om regionaal te oefenen met deze nieuwe afspraken. Volgend jaar evalueren we de werkwijze.

 

Meer informatie

De visie kun je hier inzien >

 

Fotocredits: Eftelinghotel Kaatsheuvel | credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.