• Home
  • Nieuws
  • Vacature medewerker regionale samenwerking

Vacature medewerker regionale samenwerking

01 september 2022

Update: de reactietermijn voor deze vacature is verstreken.

Kom jij ons team versterken?
De rol van medewerker regionale samenwerking biedt een uitgelezen kans om vanuit alle mogelijke invalshoeken kennis te maken met de samenwerking van gemeenten. Zowel inhoudelijk, ambtelijk als ambachtelijk geeft deze functie een breed zicht op wat erbij komt kijken wanneer gemeenten gezamenlijk maatschappelijke opgaven aangaan. Deze functie geeft starters/net afgestudeerden een uitstekende basis voor een loopbaan bij de overheid.

Functie

  1. Ondersteuning ambtelijk secretariaat dagelijks bestuur, algemeen bestuur, kring gemeentesecretarissen en regionale adviescommissie.
  2. Ondersteuning programmamanagers/-coördinatoren en communicatieadviseur
  3. Begeleiding en advisering informatiebeheer

Ad. 1: je helpt de directeur en strategisch bestuursadviseur in de uitvoering van het ambtelijk secretariaat van de belangrijkste organen in de regionale samenwerking. Dit betreft zowel de verantwoordelijkheid voor stukkenstroom, voorbereiding van agenda’s, notuleren, als adviseren op het strategisch functioneren van dagelijks bestuur, algemeen bestuur, kring gemeentesecretarissen en de regionale adviescommissie..

Ad. 2: Je staat de programmamanager en -coördinator in het sociaal en fysiek domein bij in hun werk: Je helpt bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan. Je bereidt vergaderingen voor, maakt verslagen en monitort opvolging van actiepunten. Je verzamelt inhoudelijke en/of financiële voortgangsoverzichten en signaleert, analyseert en rapporteert afwijkingen. Je bereidt inhoudelijke documenten voor. Je ondersteunt de communicatieadviseur met de nieuwsbrief, online monitoring, website en socials.

Ad. 3: Er is veel wetgeving met betrekking tot informatie waaraan overheden moeten voldoen, bijvoorbeeld AVG, WOO, Archiefwet, digitaal toegankelijke overheid. Ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten moeten hieraan voldoen. De precieze gevolgen en concrete stappen van deze verplichtingen moeten verhelderd en uitgevoerd worden. Je onderzoekt waaraan Regio Hart van Brabant moet voldoen. Je bewaakt voortgang van acties en deadlines met betrekking tot genoemde trajecten. 

 

Organisatie

Gemeenten werken steeds meer samen. Dat doen ze om hun slagkracht te vergroten, hun keuzes goed af te stemmen met buurgemeenten of omdat de rijksoverheid daarom vraagt. Regio Hart van Brabant is een publiek samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. De samenwerking is verankerd in een gemeenschappelijke regeling. Goede samenwerking draagt bij aan het vinden van antwoorden op omvangrijke opgaven en transities, zeker in een tijd waarin deze elkaar snel opvolgen. Ook werken we veel samen met Midpoint Brabant op het economische uitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we samen met de andere regio’s in Brabant, met de provincie en waterschappen. We zijn bij uitstek een netwerkorganisatie die een platformfunctie vervult voor de samenwerkende gemeenten. De ambities voor de samenwerking in Regio Hart van Brabant zijn vastgelegd in de kernagenda ’23- ’27 en worden uitgevoerd door ambtenaren van de deelnemende gemeenten.

 

Regiobureau

Als medewerker regionale samenwerking werk je in een dynamische omgeving en binnen een compact regiobureau dat de regionale samenwerking coördineert en faciliteert. Goede en transparante informatievoorziening aan de bestuurders en collega’s van de samenwerkende gemeenten is een belangrijke taak van het bureau. Het regiobureau bestaat uit 7,2 fte; een programmadirecteur, een strategisch bestuursadviseur, een programmacoördinator fysiek en economisch domein, een programmamanager sociaal domein, een communicatieadviseur, een adviseur planning & control en secretariële ondersteuning. Een klein, maar hecht team dat de totale samenwerking overziet, contact houdt met het veld, coördineert en lijnen uitzet. We investeren in een team waarbinnen leden complementair zijn aan elkaar. Het is een nieuwe functie binnen het regiobureau; nog niet alle taken zijn uitgekristalliseerd.

De medewerker regionale samenwerking is functioneel geplaatst onder de directeur, maar werkt in de praktijk ook intensief samen met de strategisch bestuursadviseur en andere collega’s in het regiobureau. Je voert ondersteunende werkzaamheden uit en adviseert op interne processen. Tevens werk je mee aan organisatie van de belangrijke evenementen die het regiobureau organiseert, te weten vier Hart van Brabantdagen en diverse radenavonden per jaar. Als medewerker regionale samenwerking heb je een inhoudelijke rol in de communicatie van Regio Hart van Brabant en sta je collega’s bij in hun werkzaamheden.

De regionale samenwerking is de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd, zowel in het publieke domein als in de samenwerking met private partijen en het maatschappelijk middenveld. Er zijn steeds meer vraagstukken die om regionale afstemming vragen en steeds vaker wordt de keuze gemaakt om taken en projecten op regionaal niveau op te pakken. 

 

Kom jij ons team versterken?

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Als je verder leest in de PDF hieronder, vind je meer informatie over wat we je te bieden hebben en wat we vragen. Ook vind je daar informatie over het proces: hoe je kunt reageren, wat de deadline en daaropvolgende planning is. En heb je nog vragen over de vacature? Schroom dan niet en bel ons even. Telefoonnummers vind je ook in de PDF.

VACATURE: medewerker regionale samenwerking Regio Hart van Brabant >

 

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.