• Home
  • Nieuws
  • Regionale samenwerking in programma Van Asiel tot en met Integratie

Regionale samenwerking in programma Van Asiel tot en met Integratie

28 juli 2022

Veel media-aandacht gaat momenteel uit naar het versneld huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning (statushouders). Als regiogemeenten werken we al enkele jaren samen om tot een duurzame opvang en integratie van deze nieuwe inwoners te komen.

Adequate huisvesting is slechts een onderdeel. De regiogemeenten werken samen aan de volgende doelen:

  1. Kansrijke asielzoekers en statushouders die in de regio worden gehuisvest, worden in de regio opgevangen.
  2. Statushouders kunnen sneller starten met integratie en participatie in hun (toekomstige) woonomgeving.
  3. Statushouders hebben een grotere kans op succesvolle integratie en participatie, en kunnen sneller verbinding maken met de maatschappij en sociale netwerken.

 

Stuurgroep voor uitwerking regionale aanpak

Om richting te geven besloten de portefeuillehouders tijdens de Hart van Brabantdag op 6 juli om één integrale stuurgroep in te stellen. Onder aansturing van deze stuurgroep wordt de regionale aanpak verder uitgewerkt. Ook een vertegenwoordiging van de woningcorporaties en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep.

 

Community of practice: lerend netwerk

Afgelopen jaren hebben professionals die in de regio werken aan opvang, huisvesting en integratie een netwerk gevormd. Dit netwerk is belangrijk voor een succesvolle aanpak. We willen komende periode actief blijven sturen op een goed functionerend en lerend netwerk. Dat doen we door aan te sluiten bij de community of practice van DIVOSA. Het idee van de communities of practice is dat de professionals die met statushouders aan inburgering en integratie werken (en statushouders zelf) tijdig knelpunten kunnen signaleren en oplossen of geleerde lessen kunnen delen. Indien nodig kan DIVOSA vervolgens snel opschalen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze manier is de dagelijkse praktijk leidend.

Omdat bij de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant veel bouwstenen aanwezig zijn, komt onze regio als een van de eerste regio’s in Nederland in aanmerking om een community of practice op te starten.

 

Foto: inburgeringscursus Refugee Team | Credits: Pulles&Pulles

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.