• Home
  • Nieuws
  • Verstedelijkingsstrategie Breda-Tilburg gaat belangrijke fase in

Verstedelijkingsstrategie Breda-Tilburg gaat belangrijke fase in

28 juli 2022

Gemeenten, waterschappen en provincie werken ook deze zomer gestaag verder aan de totstandkoming van een verstedelijkingsstrategie voor de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT). In deze strategie worden de belangrijkste, samenhangende keuzes gemaakt voor de regio op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, energie en klimaat, woningbouw en landschap, natuur en water ter versterking van de brede welvaart in de regio. In de maand november worden samenwerkingsafspraken hierover in een bestuurlijk overleg van de regio met het Rijk vastgesteld.

Concept verstedelijkingsstrategie

Het eerste concept van de verstedelijkingsstrategie, waarvoor de Regionale Investeringsagenda’s (RIA) belangrijke bouwstenen zijn, is in de maand juni voor een reactie voorgelegd aan de colleges van de negentien gemeenten, de dagelijkse besturen van de waterschappen en aan Gedeputeerde Staten. Deze bestuurlijke reacties worden meegenomen bij de verdere vormgeving van de concepteindversie van de verstedelijkingsstrategie / propositie van de SRBT. Ze vormen verder mede het vertrekpunt voor een aantal individuele verdiepende gesprekken met de negentien gemeenten en de andere overheden.

 

Save the date: webinar voor raadsleden

De raden van de negentien SRBT-gemeenten worden woensdag 21 september aanstaande tijdens een informatiebijeenkomst (webinar) uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken. Begin september krijgen de raden een infomatieset toegestuurd, met daarin onder andere de conceptverstedelijkingsstrategie voor de SRBT-regio èn voor de provincie Brabant, plus een overzicht van alle ingekomen reacties. Raadsleden kunnen zich voor het webinar aanmelden bij Til Dekker, programmaondersteuner SRBT: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Foto: blik vanuit Goirle op de regio | Credits: VanBerkel.studio


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.