• Home
  • Nieuws
  • Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bij sociaal domein

Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bij sociaal domein

27 juli 2022

Sinds 1 januari 2022 maken Alphen-Chaam en Baarle-Nassau binnen het sociaal domein onderdeel uit van Regio Hart van Brabant. De samenwerking wordt steeds verder uitgebreid om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Wil je hierover regelmatig ‘bijgepraat’ worden? Dat kan via de nieuwe themanieuwsbrief over dit onderwerp.

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn sinds begin dit jaar toegetreden tot Regio Hart van Brabant. Binnen Regio Hart van Brabant werken we nu met elf gemeenten samen op het gebied van jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

 

Uitbreiding van de samenwerking

Per 1 januari 2023 sluiten deze twee gemeenten ook aan op het terrein van zorg en veiligheid. Het gaat dan om beschermd wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis.

Deze verandering is nodig om inwoners in een kwetsbare positie beter te helpen volgens de 1-gezin-1-plan-gedachte. Voorheen werkten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor het sociaal domein in twee regio’s samen (Regio Hart van Brabant en Regio West-Brabant). Hierdoor konden kwetsbare inwoners en gezinnen die op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig hebben, minder goed en onvoldoende integraal geholpen worden.

 

Op de hoogte blijven

Vanuit Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is een themanieuwsbrief opgesteld om betrokkenen over deze ontwikkelingen op de hoogte te houden. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link >

Er zijn al twee uitgaven verschenen, die via onderstaande linken terug te lezen zijn:

 

Foto: burgemeesters Marjon de Hoon-Veelenturf en Jan Brenninkmeijer, wethouder Van Loon (AC), wethouder Van de Laak (BN) en Carine van Oostveen (Ketenmanager Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant) | Credits: Marieke Blanken


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.