Nieuw: de regionale adviescommissie

26 juli 2022

Per 1 januari 2022 bestaat de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant uit elf gemeenten en is een regionale adviescommissie (RAC) binnen de regeling ingesteld. Dit is gedaan om de positie en de rol van de raden binnen onze samenwerking te versterken. De eerste bijeenkomsten van de commissie hebben dit voorjaar plaatsgevonden en de volledige bemensing is sinds juni een feit.

De regionale adviescommissie in de regeling

In de gemeenschappelijke regeling (te vinden bij de downloads onder bedrijfsvoering) is de volgende tekst over de RAC opgenomen:

Artikel 21. Regionale adviescommissie

 1. De regionale adviescommissie bestaat uit één raadslid per aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente, die door de eigen gemeenteraad wordt aangewezen.
 2. De gemeenteraad wijst ook een plaatsvervanger aan.
 3. De commissie wordt ondersteund door het programmabureau in samenwerking met griffiers.
 4. De commissie adviseert over procesmatige aspecten van onder meer de planning & control cyclus, de ontwerpbegroting en de kernagenda.
 5. De commissie signaleert de verbinding tussen regionale ontwikkelingen en de gemeentelijke ambities/instrumenten.
 6. De commissie adviseert over de informatievoorziening vanuit Regio Hart van Brabant naar de deelnemende gemeenten.
 7. De commissie adviseert over de invulling van de radenbijeenkomsten.

 

Het werk van de adviescommissie tot nu toe

Inmiddels heeft de regionale adviescommissie een reglement van orde opgesteld. Ook is onder meer besloten om voor alle geplande bijeenkomsten altijd beide benoemde raadsleden uit te nodigen en het aan de desbetreffende gemeente over te laten wie er komt. Dat mogen dus ook beide raadsleden zijn. Er is een voorzitter (Cees Zwaal, Dongen) en vicevoorzitter (Jan van Ginneken, Oisterwijk) uit hun midden benoemd. Het totale overzicht van de RAC-leden vind je op onze website >

Op inhoudelijk vlak heeft de commissie inmiddels over diverse zaken meegedacht en advies uitbracht. De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest:

 • Advies over de inhoud van de radenavonden van 29 juni (coalitieakkoord en proces kernagenda) en 21 juli (jeugdhulp en inkoop sociaal domein)
 • Advies over de planning en onderwerpkeuze van de radenavonden van 5 oktober en 23 november
 • Advies over een te organiseren webinar over de REKS 2.0
 • Advies over het proces voor de kernagenda
 • Advies over de naar de raden te brengen informatie over de inkoop in het sociaal domein

Deze adviezen leiden ertoe dat er meer aandacht uitgaat naar een tijdige agendering van belangrijke regionale onderwerpen. Ook de kwaliteit van de gebrachte informatie op radenavonden en vanuit de colleges naar de eigen raad wordt hiermee geleidelijk verbeterd.


Vervolg voor 2022 en meer informatie

Dit jaar zullen nog drie RAC-bijeenkomsten plaatsvinden: op 14 september, 12 oktober en 14 december. Raadsleden die graag iets hiervoor willen agenderen zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met hun raadsleden die zitting hebben in de regionale adviescommissie.

Heb je vragen of opmerkingen over de RAC? Neem dan eerst eens contact op met het raadslid dat je eigen gemeente vertegenwoordigd. Of schakel met Bernadette Elbers, strategisch beleidsadviseur Regio Hart van Brabant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Foto: toelichting door raadsleden Ineke Couwenberg en Jan van Ginneken op de regionale adviescommissie bij de regiomarkt | Credits: Pulles&Pulles


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.