• Home
  • Nieuws
  • Inkoop naar de volgende fase van de aanbesteding

Inkoop naar de volgende fase van de aanbesteding

26 juli 2022

Van dialooggesprekken met zorgaanbieders naar definitieve inschrijving: het inkooptraject bereikt een volgende fase. Dit traject is onderdeel van de nieuwe, integrale inkoop voor het sociaal domein. De gemeenten in regio Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning voor de inwoners die dit nodig hebben. Deze hulp moet nu en ook in de toekomst betaalbaar zijn voor de gemeenten. Voor inwoners die gebruikmaken van meerdere voorzieningen, willen wij dat zij geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.

De afgelopen maanden hebben volop in het teken gestaan van de dialooggesprekken. Samen met aanbieders hebben we besproken hoe we als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant de nieuwe inkoop en de transformatie in de zorg zien en hoe we dit gezamenlijk met aanbieders kunnen vormgeven.

 

Naar een definitieve uitnodiging tot inschrijving

De dialogen hebben we tot nu toe als positief ervaren. Omdat we dingen anders gaan doen, zijn de gesprekken soms ook stevig maar gelukkig vooral constructief. We reflecteren regelmatig met de aanbieders, die de gesprekken ook als prettig ervaren. Nu de dialooggesprekken in de afrondende fase zijn, werken we toe naar een definitieve uitnodiging tot inschrijving: de gunningsdocumenten. Hier komen onder andere de contractvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en het financieel kader in terug. Dit zodat de aanbieders weten tegen welke voorwaarden ze ‘ja’ zeggen als ze overgaan tot definitieve inschrijving. Aanbieders schrijven zich in met een plan van aanpak. Daarna volgt een beoordeling en dan kan worden overgegaan tot definitieve gunning en het sluiten van de contracten. Dit laatste staat gepland op 1 november, waarna de contracten per 1 januari 2023 ingaan.

 

Implementatietraject

Terwijl het aanbestedingstraject loopt, werken we het implementatietraject uit. Het gaat dan om onderwerpen zoals de toegangen, backoffices, contractmanagement, monitoring, toezicht (zorggeld=zorggeld) en deskundigheidsbevordering. Er zijn voor zowel jeugdhulp als Wmo implementatieplannen opgesteld die op dit moment in de regio worden besproken. Daarnaast werken we onderwerpen uit zoals het overgangsrecht, PGB, verordeningen en schetsen we diverse cliëntreizen. Bij al deze onderwerpen is het steeds toetsen en schakelen met alle elf gemeenten en ook met alle zorgaanbieders om uiteindelijk per 1 januari een goede start te maken.

 

Op de hoogte blijven?

De komende periode blijven we de bestuurders, raadsleden en collega’s uit de regio op diverse manieren informeren: via de regionale portefeuillehoudersoverleggen, via regionale radenavonden en via nieuwsbrieven.

Op de website geven we daarnaast per inkoopspoor een actuele stand van zaken >

 

Foto: gemeente Tilburg


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.