• Home
  • Nieuws
  • Eindrapport pilot Zorg in onderwijstijd

Eindrapport pilot Zorg in onderwijstijd

22 juli 2022

De organisatie van zorg in onderwijstijd is ingewikkeld. Verschillende wetten brengen een enorme bureaucratische last met zich mee. De ministeries van OCW en VWS zoeken al lange tijd een oplossing.

In maart 2020 is Regio Hart van Brabant gekozen tot pilotregio. De pilot is succesvol. Vanaf schooljaar 2022-2023 kan voor alle leerlingen die Onderwijscentrum Leijpark en de Bodde bezoeken beschikkingsvrije zorg in onderwijstijd worden ingezet als dat nodig is. Er worden hiervoor dus geen individuele beschikkingen meer afgegeven.

 

Met trots delen we de eindrapportage die we hebben opgemaakt voor de ministeries van OCW en VWS. Die wordt ook breed landelijk verspreid, omdat er heel veel leerpunten in zitten voor andere gemeenten.

 

Bijlage: Eindrapport pilot Zorg in onderwijstijd >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.