Op weg naar de REKS 2.0

15 maart 2022

Regio Hart van Brabant werkt aan de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS 1.0). In 2023 dienen we bovendien een REKS 2.0 in bij het Rijk.

 In de REKS 2.0 geven we een update van de plannen en werken we thema’s verder uit. Zo heeft de REKS 2.0 meer aandacht voor warmte, draagvlakcreatie en energiearmoede.

Regionale structuurvisie warmte

De visies op warmte op gemeentelijk niveau moeten goed afgestemd worden met regionale ontwikkelingen. Dit zodat de aangeboden opties uit de Transitievisies Warmte goed aansluiten op de regionale energie-infrastructuur en vice versa. Dit komt te staan in een regionale structuurvisie warmte.

Draagvlak, participatie en ondersteuning

Voor een succesvolle energie- en klimaatstrategie is draagvlak onder inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en bestuurders belangrijk. In de aanloop naar de REKS 2.0 hebben we meer aandacht voor het betrekken van deze doelgroepen om zo te komen tot een gedragen plan.

Aandacht voor energiearmoede

Steeds meer inwoners komen in de problemen door de stijgende energieprijzen. Er is een landelijke regeling die financiële ondersteuning biedt. Gemeenten zetten in op energiebesparingsmaatregelen. Regionaal gaan we een aantal coördinerende activiteiten ontplooien. Hierbij betrekken we de woningcorporaties.

Op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor de REKS-nieuwsbrief of kijk voor meer informatie op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.