• Home
  • Nieuws
  • Project Maatpact stopt, de beweging gaat door

Project Maatpact stopt, de beweging gaat door

13 maart 2022

Op 31 maart sluiten we het project Maatpact af. Daarna moet de beweging doorgaan. We zijn namelijk nog niet klaar”, aldus projectcoördinator Yvonne Zonnenberg. Ze vertelt over de geleerde lessen en de aanbevelingen voor de toekomst.

De afgelopen drie jaar hebben we inwoners in complexe, soms zelfs uitzichtloze situaties beter geholpen dan in de jaren daarvoor. We leerden dat doorbraakoplossingen die op het eerste gezicht duur lijken, dat op de langere termijn niet zijn. Dankzij de waardendriehoek kunnen we dat goed onderbouwen. En we hebben de beweging in gang gezet naar meer maatwerk en meer menselijke maat. Naar meer investeren op bestaanszekerheid. Naar leren waar de systemen écht anders moeten. En daar samen – ook met woningcorporaties, zorgverzekeraars en het Rijk – voor zorgen.

Inspirerend en hoopgevend

Zonnenberg: “Maatpact is één van de mooiste projecten waaraan ik een bijdrage heb mogen leveren. Het is onmogelijk om niet warm te lopen voor een werkwijze die niet stopt bij de doorbraak voor inwoners die in een uitzichtloze situatie zitten. Maatpact achterhaalt ook hoe het zover heeft kunnen komen; hoe systemen en regels daar hun kwalijke invloed op hadden; en hoe we dat duurzaam uit de wereld kunnen helpen. Het is inspirerend en hoopgevend dat zoveel mensen in onze regio zich daar zó sterk voor maken.”

Veranderopgave verder brengen

Wanneer het project stopt, moet de beweging doorgaan. We zijn namelijk nog niet klaar. In onze eindrapportage doen we aanbevelingen om de veranderopgave die onder het werken vanuit de Maatpactfilosofie en doorbraakmethode ligt, verder te brengen. Dit zijn de belangrijkste drie:

  1. Organiseer de uitwisseling op casuïstiek met gemeenten die deze behoefte hebben.
  2. Organiseer de route van de regiogemeenten naar Ons Pact, zodat gemeenten hier de patronen in hardnekkige knelpunten binnen het systeem kunnen inbrengen. Ons Pact is in ontwikkeling. Ministeries (onder meer SZW, VWS, BZK) en gemeenten werken samen om knellende patronen binnen het sociaal domein te adresseren en oplossingen te realiseren. Beate van der Ploeg is vanuit de gemeente Tilburg lobbyist Sociaal en aanspreekpunt voor Ons Pact.
  3. Vertaal de opbrengsten van monitoring en data-analyse naar mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie. En naar een werkwijze waarin je multi-problematiek eerder kunt signaleren en het liefst kunt voorkomen.

Bestuurlijke besluiten in mei

De eindrapportage Maatpact en deze aanbevelingen zijn gepresenteerd tijdens het laatste regionaal poho sociaal domein voor de verkiezingen afgelopen 23 februari. De wethouders dragen de beweging naar het sociaal domein van de toekomst een warm hart toe en wensen dat die verdergaat. Over de aanbevelingen hebben zij nog geen besluit genomen. Dat volgt in het volgende regionaal poho in mei.

Overdrachtspakket

Er komt een infopakket waarmee gemeenten hun nieuwe raadsleden en bestuurders op de hoogte kunnen brengen van Maatpact en de beweging naar het sociaal domein van de toekomst. Dat komt beschikbaar op de website en de leden van het regionaal kernteam Maatpact kunnen het in hun organisatie delen. In samenwerking met het programmabureau van Regio Hart van Brabant krijgt Maatpact ook een plek in het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden.

Meer weten over Maatpact? Bekijk de website >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.