• Home
  • Nieuws
  • Hallo kernagenda en keuzeagenda, dag governancetraject

Hallo kernagenda en keuzeagenda, dag governancetraject

16 maart 2022

Twee regiogemeenten rijker (Alphen-Chaam en Baarle-Nassau), een kernagenda, een keuzeagenda, een regionale adviescommissie en een aangepaste gemeenschappelijke regeling. Dat zijn de vruchten van het governancetraject dat nu achter ons ligt.

We gaan in volle vaart vooruit, met 2022 als jaar om de nieuwe afspraken met elkaar vorm te geven. Zo staan we klaar voor de opgaven waarop we in regionaal verband samenwerken voor onze inwoners.
Het afgelopen jaar hebben we in Regio Hart van Brabant samen uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde governance: hoe werken we samen met elkaar en kan dat beter? Dat traject heeft geleid tot nieuwe afspraken over onze samenwerking. Die zijn verwerkt in de formele gemeenschappelijke regeling (GR). Deze GR is, na vaststelling in alle gemeenteraden, op 1 januari 2022 in werking getreden. Daarmee is het governancetraject afgerond. Klik hier voor alles over het inmiddels afgeronde governancetraject >

Kernagenda en keuzeagenda

We hebben afgesproken te gaan werken met een kernagenda en een keuzeagenda. Op de kernagenda staan de regionale ambities die we in Hart van Brabant gezamenlijk oppakken en uitwerken. Alle gemeenten werken en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda. 

Op de keuzeagenda staan onderwerpen met een regionale dimensie die een aantal - dus niet alle - regiogemeenten samen oppakken. Deze onderwerpen bespreken we ook aan de tafel(s) van Hart van Brabant. De deelnemende gemeenten/partijen voeren ze echter zelf uit en delen onderling de kosten en verantwoording. De kernagenda stellen we vast voor een bestuursperiode van vier jaar: 2023-2027.

Overgangsjaar

Het jaar 2022 is een overgangsjaar: we stellen voor de eerste keer een kernagenda en een keuzeagenda op. We betrekken daarbij de nieuw ingestelde regionale adviescommissie en de nieuwe bestuurders die na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aantreden. Alle gemeenteraden ontvangen later dit jaar de conceptversie van de kernagenda en de keuzeagenda om hun zienswijze daarop te geven.

Planning

Het neemt de rest van het jaar 2022 in beslag om een definitieve kernagenda en definitieve keuzeagenda vast te stellen door het algemeen bestuur. De planning is als volgt (zie ook tijdslijn hieronder): vóór de zomer ontvangen het algemeen bestuur en de portefeuillehouders (wethouders) een eerste concept. Ná de zomer legt het algemeen bestuur een definitief concept voor aan de gemeenteraden voor zienswijzen. Tijdens de Hart van Brabantdag op 7 december stelt het algemeen bestuur de definitieve kernagenda 2023-2027 en keuzeagenda 2023-2027 vast.

Tijdslijn kernagenda

Begroting 2023

De kernagenda 2023-2027 kan gevolgen hebben voor de begroting 2023, terwijl die dan al is vastgesteld. Er is afgesproken dat we eventuele wijzigingen als gevolg van de kernagenda 2023-2027 en de keuzeagenda 2023-2027 met een tussentijds wijzigingsvoorstel (een herijking) aan de deelnemende gemeenteraden voorleggen.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.