• Home
  • Nieuws
  • Meld je aan voor het vijfde webinar samenwerking sociaal domein en zorgdomein

Meld je aan voor het vijfde webinar samenwerking sociaal domein en zorgdomein

25 februari 2022

Wil jij als professional in het sociaal domein of zorgdomein meer weten over hoe je het best met je collega's van het andere domein kunt samenwerken? Wil je je laten inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk? Meld je dan aan voor het vijfde webinar op 24 maart. Dat heeft als thema 'dementie over de domeinen heen'.

De webinars over de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein is een gezamenlijk initiatief van de Hart van Brabant-gemeenten en het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Na aanmelding ontvang je de deelnamelink twee dagen van te voren via e-mail.

Meld je hier aan >>

Inleiding op dementievriendelijke gemeenschappen

Elke gemeente in Midden-Brabant is een dementievriendelijke gemeenschap. Wat houdt dat in? Wies Arts is onderzoeker en programmamanager bij Stichting ZET/PG-raad. Zij weet als geen ander hoe die gemeenschappen tot stand komen. Zij vertelt op een inspirerende manier over de achterliggende gedachte. En ook hoe inwoners én professionals uit zorg en welzijn én bedrijven zich inzetten voor tijdige en adequate ondersteuning van mensen die leven met dementie, en óók diens naaste of mantelzorger.

Een voorbeeld uit de praktijk: de Geheugenwerkplaats in Kaatsheuvel

Marlies Smulders, casemanager dementie, is de bedenker van de Geheugenwerkplaats in Kaatsheuvel. Dit is een laagdrempelige inloop. Daar kunnen mensen zónder indicatie terecht voor onder meer vragen, activiteiten, een maaltijd en een gesprekje over geheugenproblemen. Zonder de samenwerking tussen de wijkverpleging en de gemeente was deze werkplaats er nooit gekomen.

Snél naar de dagverzorging, zónder een keukentafelgespek: dat kán

Marianne van der Velden, coördinator en medewerker aanmeldpunt ‘Bijeen’ van de gemeente Heusden, vertelt over de afspraken tussen het WMO-loket en de casemanager dementie over de manier van aanvragen. Als de casemanager aangeeft dat iemand baat heeft bij dagverzorging, dient zij een aanvraag in. De betreffende persoon kan er vrijwel direct naar toe. Geen wachttijden van acht weken. Hoe is dat mogelijk?

Na afloop van dit webinar heb je naast praktische handvaten hopelijk ook inspiratie opgedaan om er in je eigen werk mee aan de slag te gaan!


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.