Er is een tekort aan truckers in Midden-Brabant. De regio ontplooit nu verschillende acties om meer chauffeurs achter het vrachtwagenstuur te krijgen.

Zo start er een wervingscampagne voor werkenden van wie de baan op de tocht staat, die van baan willen wisselen of die werkzoekend zijn. Vervolgens gaat de aandacht naar het bedrijfsleven: wat kun je als bedrijf anders doen om succesvol chauffeurs te werven, en hoe kunnen we dat als collectief doen in Midden-Brabant? Deze inspanningen moeten leiden tot een matchingsfase. Het Brabants Dagblad besteedde ook aandacht aan dit onderwerp: bedrijfsleven nodigt schooldecanen uit>