• Home
  • Nieuws
  • Informatiesessie ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding

Informatiesessie ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding

19 januari 2022

Op vrijdag 14 januari ging de aanbesteding Wmo van start in het kader van de regionale inkoop sociaal domein. Voor zorgaanbieders die dagbesteding leveren, is er een informatieve en interactieve sessie over ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dabgbesteding. Die is op woensdag 2 februari van 9 tot 12 uur, online.

Bij de inkoop van Wmo begeleiding en Beschermd Wonen is de keuze gemaakt om de ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding als apart traject vorm te geven. En dus apart in te kopen. We kiezen hier bewust voor de bundeling van kennis en expertise op het gebied van participatie en zorg om te komen tot een integraal product in de Regio Hart van Brabant.

Delen en input ophalen

De regionale werkgroep ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding heeft op basis van regionale uitgangspunten een ambitie geformuleerd en een aantal denkrichtingen ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst op 2 februari willen we graag deze ambitie en denkrichtingen delen en input ophalen over de uitwerking van verschillende relevante thema’s.

Aanmelden

Het programma is afwisselend plenair - uitstapjes in break-out sessies. De verwachtig is dat de bijeenkomst waardevolle feedback oplevert voor verdere concretisering van de plannen.
Meld je aan via deze inschrijflink >
Om de sessie interactief te kunnen houden, gaat de voorkeur uit naar maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Lees hier alles over de inkoop voor het sociaal domein >

(foto: Dolph Cantrijn)


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.