• Home
  • Nieuws
  • Bevestiging van afspraken regionale samenwerking

Bevestiging van afspraken regionale samenwerking

24 december 2021

Alle gemeenteraden in onze regio hebben de afgelopen weken ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.

Deze gemeenschappelijke regeling vangt in afspraken hoe we in de regio met elkaar samenwerken. De wijzigingen waren het gevolg van het zogeheten ‘governancetraject’, waarin raadsleden en colleges de toekomst van onze samenwerking onderzochten. Nu alle gemeenteraden de regeling hebben vastgesteld, komt dit traject ook tot een einde. Daarmee heeft de regionale samenwerking in Hart van Brabant vernieuwd mandaat met het oog op de bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande.

Download de tekst van de gemeenschappelijke regeling Regio Hartt van Braban hier >

Welkom Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling omvat ook de toetreding van twee gemeenten tot de regio: de gemeente Alphen-Chaam en de gemeente Baarle-Nassau hebben besloten om tot de regio toe te treden. In 2022 zullen ook deze gemeenten deelnemen aan het opstellen van een gezamenlijke kernagenda 2023-2027.

Dankwoord

De wijzigingen gaan in op 1 januari 2022. Frank van Mil, directeur van Regio Hart van Brabant: “Graag spreek ik mijn dank uit voor de geleverde gezamenlijke inspanningen de afgelopen tijd. We kijken uit naar 2022, waarin we de regionale samenwerking een nieuwe fase inbrengen. Namens de regio wens ik u allen fijne feestdagen toe, en een gezond 2022.”

Wilt u teruglezen wat eerder over de regionale samenwerking en het governancetraject is geschreven? Klik hier >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.