• Home
  • Nieuws
  • Klimaatstrategie in Hart van Brabant als voorbeeld voor andere regio’s

Klimaatstrategie in Hart van Brabant als voorbeeld voor andere regio’s

13 december 2021

De Regionale Energie- en Klimaatstrategie in Hart van Brabant zou als voorbeeld moeten dienen voor andere regio’s in Nederland. Dat zegt Annie van de Pas, netwerkdirecteur bij de Natuur- en Milieufederaties, in het NOS Journaal op NPO Radio 1. Regio Hart van Brabant heeft aanpassingen van de omgeving aan klimaatverandering gekoppeld aan de plannen voor de energietransitie.

Het fragment beluisteren? Dat kan op de website van NPO Radio 1. Het nieuwsitem begint op 2:16:35. Regio Hart van Brabant wordt genoemd rond 2:22:40 minuten.

Dertig regio’s, één doel

Dertig regio’s in Nederland hebben de afgelopen twee jaar plannen gemaakt voor de grootschalige opwek van duurzame energie met windmolens en zonneparken. Die plannen staan in de Regionale Energiestrategieën (RES’sen). Die ambities zijn hoog: in totaal willen de regio’s 55,1 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op gaan wekken, waarvan 1 TWh door de Regio Hart van Brabant. Daarmee is het landelijke doel van 35 TWh in 2030 volgens het Planbureau voor de Leefomgeving haalbaar.

Ook Van de Pas is blij dat doelstellingen gehaald lijken te worden, omdat de energietransitie ook belangrijk is voor de natuur en het klimaat. Wel geeft ze aan dat de effecten van de ruimtelijke keuzes voor de energieplannen jarenlang effect hebben op natuur en landschap, en dat daar nu onvoldoende rekening mee wordt gehouden.

Koppelen van ruimtelijke opgaven

Naast de energietransitie hebben de regio’s in Nederland namelijk te maken met nog meer opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de woningbouw, de landbouwopgave en dus natuurbehoud. Het is daarbij de uitdaging om nu al te denken en te handelen met het energiesysteem van de toekomst in gedachten. Van de Pas: “We hebben ook een ecologische crisis, en die moeten we tegelijkertijd aanpakken met de energietransitie. Dat kan, door kwetsbare natuur te ontzien en biodiversiteit en natuur toe te voegen op plekken waar energieprojecten komen.”

Dat gebeurt volgens haar nog onvoldoende. Zo geeft ze aan dat slechts 19 van de 30 RES-regio’s een zorgvuldige analyse hebben gemaakt van het effect van de energietransitie op natuur en landschap en heeft slechts een deel daarvan ook gekeken hoe natuur kan worden toegevoegd aan energieprojecten. Een derde van de RES’sen laat zoekgebieden voor energieplannen bovendien overlappen met het beschermde Natuurnetwerken en Natura 2000-gebieden.

Klimaatstrategie in Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant is daarbij volgens haar een positieve uitzondering. Daar zijn de plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie gekoppeld aan de aanpassingen van de omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. In Hart van Brabant spreken we daarom niet over een Regionale Energiestrategie, maar over een REKS: een Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Dat leidt tot heel andere locatiekeuzes, omdat je ruimte vrijhoudt voor natuur en biodiversiteit en juist koppelkansen zoekt. Zo staat in de REKS dat er geen grootschalige opwek van duurzame energie gaat plaatsvinden in het Natuurnetwerk Brabant en de Natura 2000-gebieden, zodat kwetsbare natuur wordt ontzien. Volgens Van de Pas moet dat ook landelijk gebeuren: “Welke natuur willen we ontzien of beschermen, en waar willen we wel energie toevoegen aan het landschap?”

Lees verder over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Kijk voor meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie op regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat in de regio? Meld je dan aan voor de periodieke REKS-nieuwsbrief.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.