Gedeelde mobiliteit voor iedereen

10 december 2021

De regio’s Hart van Brabant (RHvB) en Noordoost-Brabant (RNOB) gaan samen met de provincie Noord-Brabant ‘gedeelde mobiliteit’ ontwikkelen. Alle 8 colleges in Hart van Brabant en gedeputeerde staten stemden hiermee in.

Gedeelde mobiliteit: daarmee bedoelen we álle vormen van vervoer, die je vaak samen gebruikt en vervoer dat voor iedereen toegankelijk is. Dit kan de bus of de trein zijn, maar ook een deelauto of een deelfiets. Ook meerijden met iemand of reizen met een flexconcept past binnen gedeelde mobiliteit.

Naar één vervoerssysteem

Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan daarvan gebruikmaken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om deze ambitie te kunnen realiseren, gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren willen zij met vervoerders en vrijwilligers al inzetten op innovatie en experimenten. Zo blijven de regio’s en belangrijke voorzieningen bereikbaar en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Veranderende behoeften

De wereld van mobiliteit is sterk aan het veranderen. Aan de ene kant komen er steeds meer vormen van vervoer. Denk aan de OV-fiets, regiotaxi, deelfiets, deelscooter en deelauto. Reizigers kunnen gemakkelijker kiezen voor gebruik in plaats van bezit (wanneer kocht u voor het laatst een dvd?). Mobiele technologie maakt het ons steeds makkelijker om vervoer flexibel te regelen.

Aan de andere kant: het aantal buspassagiers in dunbevolkte gebieden neemt al jaren af. Er zitten vaak te weinig mensen in een bus om een lijn overeind te kunnen houden, hoe graag we dat ook willen. In die gebieden lege bussen laten rijden, daar wordt niemand beter van. Dus zoeken we samen naar alternatieven en naar nieuwe manieren van mobiliteit en diensten. Zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de veranderende wensen en behoeften van reizigers. En tegelijkertijd onze kernen en voorzieningen bereikbaar houden.

Makkelijk en betaalbaar

“Een goed stelsel van collectief vervoer (gedeelde mobiliteit) is belangrijk voor de leefbaarheid van stad en dorp”, stelt wethouder Petra Lepolder van de gemeente Dongen. Zij treedt namens mobiliteit op als bestuurlijk trekker van deze regionale opgave. Ze zegt: “Juist om die functie te behouden, moeten we creatief kijken naar de vormen waarin collectief vervoer zich kan aandienen. Het gaat er immers om dat je met één vervoerssysteem eenvoudig en betaalbaar op de gewenste plaats van bestemming kunt komen”.

Op volle kracht vooruit

Onderdeel van het toekomstig vervoerssysteem zijn knooppunten waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen op de fiets of in de auto. Soms ook met handige voorzieningen, bijvoorbeeld met een pakjesservice. Voor dit traject gaan de samenwerkende partijen met kernen, wijken en reizigers zelf aan de slag om dit verder te concretiseren. Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit, financiën en organisatie: “Ik ben blij dat we met deze ambitie onze mensen en middelen beter gaan inzetten. Samen willen we op volle kracht vooruit om meer vervoerswaarde te kunnen creëren. Ook voor die gebieden waar minder mensen wonen.”

Hoe het in de toekomst kan gaan werken, laat dit filmpje zien:

Meer achtergrondinformatie

Voor de raadsleden is een document gemaakt met meer achtergrondinformatie, klik daarvoor hier >

Samenwerkende partijen gedeelde mobiliteit

• Regio Hart van Brabant
• Regiovervoer Midden-Brabant
• Regiotaxi ’s-Hertogenbosch
• Regiotaxi Noordoost Brabant
• Regio Noordoost-Brabant
• provincie Noord-Brabant
• Reizigersoverleg Brabant

 


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.