• Home
  • Nieuws
  • Maatpact leert van maatwerkreizen: ‘Ondersteun professionals met een goede organisatie en maatwerkbudget’

Maatpact leert van maatwerkreizen: ‘Ondersteun professionals met een goede organisatie en maatwerkbudget’

07 december 2021

Het project Maatpact heeft nog een paar maanden te gaan. En dan? “Goede vraag”, vindt projectleider Yvonne Zonnenberg, die samen met de negen Hart van Brabant-gemeenten naarstig op zoek is naar het antwoord.

Zonnenberg: “Waar ligt precies de behoefte om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen in het ontwikkelen van het sociaal domein van de toekomst? Met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie? Dat én de lessen die we leren uit het onderzoeken van maatwerkreizen zijn de uitgangspunten voor de aanbevelingen die we straks vanuit het project meegeven om maatwerk makkelijker mogelijk te maken waar het nodig is. En liever nog: de regels en systemen zo aan te passen dat inwoners in zeer complexe situaties met veel problemen ‘gewoon’ geholpen kunnen worden.”

Maatwerkreizen inspireren

De geleerde lessen uit het onderzoeken van honderd maatwerkreizen zijn zo interessant dat Zonnenberg ze graag nog eens onder de aandacht brengt: “Twintig van die reizen komen uit onze regio. Die zijn door uitvoerend professionals in onze regio, met subsidie van ZonMW en met hulp van het Instituut Publieke Waarden (IPW) onderzocht. Ze laten zien wat er precies gebeurt wanneer organisaties maatwerk willen toepassen. Waarom een doorbraak wel lukt of juist niet en welke patronen hierin te herkennen zijn. Voor ons project en de deelnemende gemeenten een bron van herkenning en inspiratie.”

Kastje en muur

De andere reizen, niet uit onze regio, verliepen minder soepel. Net als burgers worden maatwerkplannen op hun reis ook vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dit gebeurt vaker naarmate de problemen van mensen complexer zijn. Er is bijvoorbeeld niet één organisatie of instelling die precies de zorg uit het maatwerkplan kan leveren. Niemand neemt het voortouw, pas als een crisis ontstaat komt er beweging en is de doorbraak vaak binnen 24 uur geregeld. Het gebeurt ook regelmatig dat aanvragen telkens maar op een of enkele punten

worden afgewezen, terwijl dit op basis van meerdere afwijzingsgronden zou kunnen. Vervolgens verzinnen de betrokken hulpverleners een list of een oplossing om een uitzondering op een uitzondering mogelijk te maken, en dienen ze een nieuwe aanvraag in. Waarna deze aanvraag vervolgens op basis van een ander punt wordt afgewezen. Het gebeurt ook dat professionals het zo oneens zijn met elkaar over het perspectief van het gezin en de doorbraak, dat het niet eens tot een plan komt.

84% Maatwerk

Wat nodig is: goede professionals, ondersteund door een goede organisatie. In zestien van de honderd maatwerkreizen werd de doorbraak snel goedgekeurd en gerealiseerd. Nieuwsgierig naar de succesfactoren? Lees dan het onderzoek ‘84% Maatwerk’ > Dit is een zoektocht naar minder meningen over mensen met meerdere problemen’ van IPW

Klik hier voor meer informatie over Maatpact >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.