• Home
  • Nieuws
  • Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

Regio Hart van Brabant werkt aan Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

02 december 2021

Gemeenten in Regio Hart van Brabant en de provincie Noord-Brabant willen samenwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken in de regio. De colleges van de gemeenten en de Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een intentieverklaring vastgesteld.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) werken de gemeenten in Hart van Brabant, de provincie en de waterschappen samen aan de energie- en klimaatopgaven van de regio. Hierbij wordt onder andere gewerkt aan het opwekken van duurzame energie met windturbines en zonneparken in 8 energiehubs en het stimuleren en ondersteunen van klimaatprojecten om effecten van klimaatverandering tegen te gaan of te voorkomen.

Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf

Met de oprichting van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf willen de gemeenten in Hart van Brabant en de provincie meerdere vliegen in een klap slaan. Het bedrijf geeft niet alleen uitvoering aan de energie- en klimaatopgaven, maar kijkt breed naar alle maatschappelijke belangen in het gebied. Hierdoor zijn koppelingen mogelijk met andere functies in het buitengebied, zoals recreatie, natuurbeheer of de opslag van energie, opgaven die marktpartijen niet snel zullen oppakken.

Via het ontwikkelbedrijf worden ook betere voorwaarden geschapen voor het streven van de regio om minimaal 50% van de ontwikkeling via lokaal eigendom te realiseren. Noodzakelijk, want uit voorgaande ervaringen blijkt dat marktpartijen maar beperkte participatie organiseren.

Regionaal Klimaatfonds

Een deel van de opbrengsten uit de energiehubs zal ook gebruikt worden om in klimaatprojecten te investeren, zoals aanpassingen van onze omgeving aan droogte, heftige buien, overstromingen en extreme hitte. Daarvoor wordt een Regionaal Klimaatfonds opgericht. Vanuit dit fonds worden de klimaatprojecten uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie gecofinancierd.

Besluitvorming

Met de vaststelling van de intentieverklaring hebben de Gedeputeerde Staten en colleges van de gemeenten (met uitzondering van de gemeente Waalwijk) de intentie uitgesproken voor eind oktober 2022 een definitief besluit te nemen over deelname aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf. De gemeente Tilburg zal naar verwachting al begin 2022 het besluit tot deelname nemen en de eerste stappen in de verdere oprichting van het ontwikkelbedrijf op zich nemen.

Meer weten over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie? Kijk op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.  


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.