• Home
  • Nieuws
  • Willem van de Ven: “Regionale samenwerking is de sleutel tot energietransitie.”

Willem van de Ven: “Regionale samenwerking is de sleutel tot energietransitie.”

03 december 2021

Sinds begin november is Willem van de Ven de nieuwe procesregisseur voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Regio Hart van Brabant. Hij noemt het een mooie uitdaging: “Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, zijn we samen hopelijk een heel eind gekomen met de energietransitie.”

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
Meer dan dertig regio’s in Nederland maken plannen voor energiebesparing en de overstap op duurzame energiebronnen voor elektriciteit en het verwarmen van woningen en gebouwen. In Hart van Brabant kijken we ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Die plannen staan in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Per 1 september 2022 is Willem geen procesregisseur meer van de REKS. Zijn taken zijn overgenomen door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bekend met de REKS

Willem is als ‘regisseur duurzame ontwikkeling’ bij de gemeente Heusden niet onbekend met de REKS. Binnen verschillende REKS-werkgroepen heeft hij al bijgedragen aan de ontwikkeling van de plannen. Willem: “Vooral de complexiteit en veelomvattendheid van de energietransitie maakten indruk. Maar ook dat je in aanraking komt met andere partijen, zoals een netbeheerder, waterschap of woningcorporatie. Hoe kijken zij naar de opgave, hun rol en de mogelijkheden? Al die perspectieven die samenkomen maken het een boeiend proces.” 

Als procesregisseur is Willem de schakel tussen het beleidsmatige verhaal van de REKS 2.0, die in 2023 af moet zijn, en de uitvoering van de in 2021 vastgestelde REKS 1.0. Een heel andere rol dus. Willem: “Er openen zich allemaal nieuwe werelden voor mij. Ik ervaar het proces nu van de andere kant, maak kennis met het speelveld van de regio en leer andere bestuurders kennen. Gelukkig hou ik van nieuwe dingen oppakken, en het past goed bij de ambities die ik heb.”

Onzekerheid omarmen

De energietransitie waar we nu in zitten, ziet Willem vooral ook als een systeemtransitie die leidt tot onzekerheid. “De wil om te veranderen is er wel, maar het is ook een moeilijk proces dat langzaam gaat. Je worstelt met je oude en nieuwe rol, met uitdagingen en onmogelijkheden. Dat kan enorm schuren. Dat geldt voor mensen, maar ook voor organisaties en de maatschappij.”

Daarom moeten we volgens Willem de onzekerheid die het met zich meebrengt juist omarmen. “We werken toe naar een toekomst die we wenselijk vinden. De weg ernaartoe is onzeker, en je hebt geen idee hoe die zich zal vormen. Het is dan belangrijk om te weten waar je naartoe wil. In mijn rol kan ik ervoor zorgen dat we daar goed over nadenken, en daarvoor hebben we in de REKS 1.0 een goede basis gelegd.” 

Integrale benadering

Voor het vervolg moeten we verder kijken dan de energie alleen, want de duurzaamheidstransitie houdt volgens Willem veel meer in. Daar heeft Regio Hart van Brabant als enige regio in Nederland al een voorschot op genomen, door ook naar klimaatadaptatie te kijken. De komende jaren komen daar nog meer thema’s bij, zoals mobiliteit, de landbouwtransitie en het gebruik van het buitengebied, maar ook sociaal-maatschappelijke thema’s als energiearmoede. 

Willem: “Ik denk dat de focus op de energietransitie alleen te nauw is. Het gaat juist om een integrale benadering van de transitie. In de REKS 1.0 hebben we heel plat gezegd de opgaven van de gemeenten op een hoop geveegd, en daar is een aanpak op bedacht. Mijn ambitie voor de REKS 2.0 is een nieuwe stap zetten in de verbreding en verdieping van de transitieopgave. En vanuit het perspectief van de regionale samenwerking kun je daar nog sterker op focussen.” 

Eén regio, negen gemeenten

In die transitie heeft de lokale overheid volgens Willem een belangrijke rol. “Thema’s als duurzame energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, de landbouw en mobiliteit spelen in alle gemeenten, maar krijgen invulling op gemeentelijk niveau. Daar zit de sleutel voor de regionale samenwerking. Je kunt veel regionaal faciliteren om gemeenten nog beter in hun rol te zetten en processen slimmer en sneller te doen. Bovendien ontlast je de gemeenten.”

Een voorbeeld dat hij daarbij noemt is woningcorporatie Casade, die haar daken in Waalwijk vol wil leggen met zonnepanelen. Huurders kunnen tegen een kleine bijdrage deelnemen en dus meeprofiteren. De basis van zo’n project is voor meer partijen interessant, en de regio kan daarin een verbindende en faciliterende rol innemen. 

Regionale meerwaarde

Willem: “Het zijn kleine, lokale stapjes die hun vruchten kunnen afwerpen in de regio, en omgekeerd kan de regio net dat ‘zetje’ bieden om op lokaal niveau weer stappen te kunnen zetten. Je helpt elkaar om samen een doel te bereiken door kennis, kunde en ervaringen uit te wisselen. Maar een gemeente moet daar altijd zijn eigen, lokale inkleuring aan kunnen geven. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor wat er binnen hun grondgebied gebeurt. Iedere gemeente moet je daarom waarderen voor wie zij is. De meerwaarde van de regio zit dan vooral in de generieke opgaven. De opgaven die ons als overheden onderling, maar ook met andere partijen binden. Dat (ver)binden, daar lever ik graag mijn bijdrage aan!”

Meer weten over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie? Kijk op regio-hartvanbrabant.nl/REKS


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.