• Home
  • Nieuws
  • Regionale en lokale inzet op het gebied van scheiden

Regionale en lokale inzet op het gebied van scheiden

23 november 2021

Het scheidingsloket alsjeuitelkaargaat.nl bestaat al sinds september 2019; deze maand is daar de beroepskrachtenpagina bij gekomen: www.beroepskrachten.alsjeuitelkaargaat.nl.

Deze pagina voor professionals is bedoeld om kennis en informatie met elkaar te delen en de samenwerking en verbinding in de keten wat betreft zorg en recht te versterken. Zo is er onlangs een risicotaxatie instrument scheiden ontwikkeld, om zo op de juiste hulp in te zetten voor ouders en kinderen. Ook draagt dit bij aan het spreken van eenzelfde taal in de gehele regio. Dat bevordert de samenwerking in en tussen alle partijen die te maken hebben met dit thema. Ben je nieuwsgierig en werk je in Regio Hart van Brabant met kinderen en of ouders die uit elkaar zijn? Registreer je op deze pagina >

Ook lokaal

Naast de regionale inzet op scheidingsgebied zijn we inmiddels ook lokaal hard aan de slag onder de noemer 'Alsjeuitelkaargaat gaat lokaal'. In Waalwijk en Hilvarenbeek zijn er twee kwartiermakers actief die met het lokale netwerk het verschil maken voor kinderen en ouders. Zo zijn er in Waalwijk op 14 en 15 december twee ouderbijeenkomsten voor ouders die uit elkaar zijn en is er een samenwerking met Contourdetwern en de advocatuur om zo laagdrempelig mogelijk in te steken. In Hilvarenbeek is het Loket ORS (Ouderschap en Relaties Scheiden) actief. Ook in andere gemeenten is er steeds meer aandacht voor uit elkaar gaan. We weten inmiddels hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk de juiste informatie te geven voordat een scheiding complex wordt. Nieuwsgierig en wil je ook dat er in jouw gemeente meer aandacht voor is? Meld je aan via de beroepskrachtenpagina > en zoek contact met een van ons.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.