• Home
  • Nieuws
  • Inspirerende heidagen over ontwikkelingen in sociaal domein

Inspirerende heidagen over ontwikkelingen in sociaal domein

05 november 2021

Wethouders, managers en bestuurders uit de regio kwamen 3 en 4 november bij elkaar. Ze spraken op deze heidagen Mens & Samenleving over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De deelnemers zijn meegenomen in de trends en opgaven die er spelen. Ook stonden ze stil bij de regionale lobby die we als Regio Hart van Brabant doen richting het rijk. Daarnaast keken ze -samen met inwoners, uitvoerders en het bedrijfsleven- naar hoe onze regionale projecten de afgelopen periode een bijdrage voor hen hebben geleverd. Bij dat programmaonderdeel kropen ze zelf in de huid van onze inwoners door het spelen van een ‘serious game’. Daarbij kwamen ze bijvoorbeeld zelf in de uitkering terecht.

Inspirerend

Tijdens de workshops leerden de deelnemers van onze succesvolle, regionale aanpak op het gebied van jongerenparticipatie. Ze praatten verder hoe we dit nog breder kunnen inzetten. Het programma en de interessante gesprekken waren inspirerend en leverden inzichten op om met elkaar, ook in de nieuwe bestuursperiode, als regio een verschil te kunnen maken in het sociaal domein. Namens de organisatie dank aan iedereen voor de aanwezigheid en bijdragen.

Bekijk hier de presentaties en foto's >

heidagen 3


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.