• Home
 • Nieuws
 • Start aanbesteding jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Start aanbesteding jeugdhulp Regio Hart van Brabant

20 oktober 2021

Vandaag, 20 oktober 2021, is de aanbesteding jeugdhulp in Regio Hart van Brabant gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.

Uitgangspunten

De gemeenten hebben voor de nieuwe inkoop een aantal uitgangspunten benoemd:

 • meer en beter normaliseren;
 • verbeteren van lokale samenhang;
 • werk, participatie en opleiding is de beste hulp;
 • eenvoudiger en selectiever systeem;
 • naar een meer gesloten financiering;
 • misbruik voorkomen.

Planning

De aanbesteding start met een selectiefase. We selecteren de aanbieders met wie we het gesprek over het uitvoeren van de opdracht voor jeugdhulp gaan voeren. Daarna komt de dialoogfase. Dan gaan we met de geselecteerde aanbieders in gesprek over de inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken die we moeten maken voor zowel de korte als de lange termijn. Ten slotte komt de gunningsfase. De planning van de aanbesteding jeugdhulp is als volgt:

 • oktober - december 2021 selectiefase
 • januari - april 2022 dialoogfase
 • april – juli 2022 gunningsfase

Voor welke gemeenten

De gezamenlijke inkoop jeugdhulp is voor Alphen Chaam, Baarle Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Om tot een samenhangend aanbod te komen, wordt de komende maanden ook Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding en participatie opnieuw ingekocht.

Meer informatie

Klik hier voor informatie over inkoop sociaal domein 2022 - Regio Hart van Brabant
Voor alle inhoudelijke informatie over de aanbesteding jeugdhulp verwijzen we naar Tenderned >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.