• Home
  • Nieuws
  • Kinderrechtentour 2021 in november en december

Kinderrechtentour 2021 in november en december

Vier het recht op participatie! Ook dat van kinderen. Rondom de Dag van de Rechten van het Kind organiseert netwerk Jongerenparticipatie – Samen met de Jeugd daarom de Kinderrechtentour. Met dit jaar als thema: de aankomende gemeenteraadsverkiezingen!

Kinderrechtentour 2021 gaat langs alle regiogemeenten in Hart van Brabant. Met uit elke gemeente één groep kinderen (10 tot 12 jaar) die jongerenwerkers/docenten, beleidsmakers, wethouders, burgemeesters en lokale raadsleden ontmoet. Kinderen nemen volwassenen mee in hun belevingswereld. Want: wat moeten raadsleden voor de kinderen doen in de aankomende vier jaar om hen gezond, gelukkig en veilig op te laten groeien?

Jeugdparticipatie

De aanjagers van Innovatienetwerk Jeugd | Jongerenparticipatie – Samen met de Jeugd organiseren deze tour, samen met Contour de Twern/R-Newt Kids, Fontys Hogeschool Pedagogiek en Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Het doel? Samen met kinderen, jongeren, jeugd(hulp)professionals, beleidsmakers en bestuurders mogelijkheden tot meer inspraak, invloed en initiatief in het regionaal jeugdhulpbeleid creëren. Jeugdparticipatie gaat namelijk niet alleen over regionaal jeugdhulpbeleid, maar over ál het beleid dat kinderen en jongeren raakt!

Ben jij erbij?

En wil je tijdens de tour als raadslid graag in gesprek met kinderen? Neem dan contact op met Manuela Mboto >
Krijg alvast een indruk van deze bijzondere tour. Bekijk de aftermovie 2020 > met als thema ‘Hoe ervaren kinderen de coronatijd?’ en de aftermovie van 2019 > ‘Debattoernooi’.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.