• Home
  • Nieuws
  • Eerste 100 dagen-gesprek met programmadirecteur Frank van Mil

Eerste 100 dagen-gesprek met programmadirecteur Frank van Mil

Ze zijn voorbijgevlogen als ware het enkele weken: de eerste 100 dagen dat Frank van Mil aan het roer staat van het programmabureau Regio Hart van Brabant. Er kwam van alles en van iedereen voorbij: van griffiers en rapporten tot juristen en governance. Hij heeft zich ingelezen en laten bijscholen en voelt zich - na al heel wat reuring, ervaring en kennis - gesterkt in zijn ‘ding’: voortdurend op zoek naar het goede gesprek. Dus: in gesprek met Frank, over onder meer zijn collega’s, de regio en samenwerken met elkaar.

Vanaf dag 1 was het volle bak voor programmadirecteur Frank van Mil. Hij moest meteen aan de slag met de voorbereiding van de algemeen bestuursvergadering in juli; een vergadering die het governancetraject een belangrijke stap verder moest brengen: “Deze snelkookpan was een uitstekende vliegende start om zo’n beetje alle facetten van de regionale samenwerking tot mij te nemen. Daarnaast was ik vast van plan om de tijd te nemen voor mijn kennismaking met de regio en de organisatie. Gelukkig was daar ook genoeg ruimte voor.”

Wat hebben de gesprekken die je tot nu toe voerde opgeleverd?
“Mijn ronde langs de gemeenten, met uitgebreide gesprekken met de griffiers en alle burgemeesters (Oisterwijk moet als laatste nog plaatsvinden) geeft goed zicht op de specifieke situaties. Ik heb de regio nog beter leren kennen. Ik besef andermaal hoe gemeenten met relatief weinig inwoners door de aanwezigheid van grote pretparken, een vliegbasis of grote bedrijventerreinen zondermeer te maken hebben met opgaven die ook een grote gemeente voor flinke uitdagingen zou stellen. Ik beleef de onderlinge verbondenheid en krijg ook nog meer begrip voor de specifieke situaties in elke gemeente.”

Op tournee

Wat heb jij jouw gesprekspartners gebracht?
“De boodschap dat we de regio met elkaar maken. En hopelijk het vertrouwen dat mensen altijd bij me kunnen aankloppen. Ik vind dat je pas kunt (samen)werken met elkaar als je elkaar kent. En om elkaar te leren kennen, moet je in gesprek komen en blijven. Ik herinner me mijn tweede werkdag nog als gisteren: dat was de Hart van Brabantdag op 2 juni. De gemeente Heusden was de organisator. Ik werd even voorgesteld tijdens het plenaire deel en omdat ik toch ‘in huis’ was, regelde de burgemeester een kamertje voor me waar ik kon werken. Daar proefde ik meteen de sfeer van Heusden. En maakte praatjes. Zo ontstond het idee om bij elke gemeente een dag op het gemeentehuis te werken. Dus ga ik op tournee om met regiopartners het gesprek aan te gaan over de opgaven, ambities en ergernissen die er zijn over de eigen gemeente in relatie tot de regio. Hou je e-mail/het intranet in de gaten wanneer ik bij jouw gemeente zit. En kom me dan vooral ‘storen’, mijn deuren staan open!”

Hoe kijk jij nu tegen de regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant aan?
“Ik zie het zo: een (groot) deel van het leven van mensen in een gemeente, speelt zich af buiten die gemeente. Omdat ze elders werken, dan weer hier en dan weer daar hun boodschappen doen, sporten buiten de gemeentegrens, familie of vrienden hebben in een buurgemeente… dus het is logisch dat die gemeenten samenwerken om al de belangen van die mensen te dienen. Dat samenwerken gebeurt in onze regio in een goede sfeer met betrokken raadsleden. Ook al is iedereen het niet altijd met elkaar eens, er wordt gecommuniceerd met een open vizier. Doordrongen van het besef dat we elkaar nodig hebben en dat er naast eigen belangen ook gedeelde belangen zijn waarvoor we moeten samenwerken.”

Wisselwerking lokaal - regionaal

Noem eens een concreet voorbeeld van het belang van die samenwerking?
“Het is belangrijk dat er een wisselwerking is tussen wat er lokaal speelt en leeft en wat er regionaal speelt en leeft. Als voorbeeld: je wilt dat de afspraken die we met elkaar maken voor een regionale omgevingsagenda terugkomen in het lokale, ruimtelijk domein. En andersom: dat de ambities en wensen van een gemeente terug te vinden zijn in de regionale visie. Op die manier versterken we elkaar en ontstaat er samenhang. Daarom is het zo belangrijk dat raadsleden nog beter aangehaakt blijven met wat er gebeurt in de regio. En vice-versa. Er ligt nu een voorstel naar aanleiding van het governancetraject dat er een regionale adviescommissie komt, met een raadslid per gemeente als lid. Het doel is om de gemeenteraadsleden tijdig te betrekken bij het werk in de regio. Ook willen we met die commissie de informatievoorziening verbeteren.”

Het woord viel al een paar keer, governance, hoe staat het met dat traject?
“Voor de inhoud over dat traject verwijs ik graag naar dit artikel > op onze website. Over het proces: dit najaar gaat er een voorstel voor een nieuwe gemeenschappelijke regeling naar de negen gemeenteraden, waarin ook de lessen van het governancetraject zijn verwerkt. Daarvoor is er op de radenavond van 6 oktober nog gelegenheid voor raadsleden om met het algemeen bestuur in gesprek te gaan over het onderwerp. Als de besluitvorming in de negen raden unaniem en uniform is, hopelijk voor het einde van dit jaar, kan de nieuwe regeling van kracht worden. Het is mijn ambitie om zowel ambtelijk als bestuurlijk klaar te staan voor als de nieuwe bestuursperiode van start gaat.”

Afwisselende baan

Tot slot, als directeur van het programmabureau ben je ook ‘de baas’ van meer dan tien collega’s op kantoor. Ben je daar al thuis, ook al gebeurt er nog veel online?
“Ik ben geen manager, wel een meewerkend voorman die constructief meedoet. Ik kende al best veel collega’s en heb met iedereen een goed kennismakingsgesprek gehad. Ik ben zeer onder de indruk van de kwaliteit binnen het programmabureau, er zit veel knowhow. Het enthousiasme van mijn collega’s is aanstekelijk; heel fijn om aan hen leiding te mogen geven en ideeën over samenwerking uit te kunnen wisselen. Ik heb een zeer afwisselende baan. Het ene dagdeel bespreek ik grote strategische vraagstukken met een burgemeester; even later met iemand van personeelszaken over een re-integratietraject van een collega. Allebei even belangrijk!”


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.