• Home
  • Nieuws
  • Meld je aan voor webinar samenwerking sociaal domein en zorgdomein

Meld je aan voor webinar samenwerking sociaal domein en zorgdomein

Wil jij als professional in het sociaal domein of zorgdomein meer weten over hoe je het best met je collega's van het andere domein kunt samenwerken? Wil je je laten inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk? Meld je dan aan voor het eerste webinar over dit onderwerp. Dat is op donderdag 7 oktober.

De webinarreeks (3 in totaal) is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in Hart van Brabant en het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Het thema van het eerste webinar op donderdag 7 oktober is 'tips en inspirerende voorbeelden met betrekking tot ‘domeinoverstijgende’ samenwerking'. Na aanmelding ontvang je de deelnamelink twee dagen van te voren via e-mail.

Meld je aan hier aan >>

Goede voorbeelden

Het eerste kwartier gaat Vilans in op de samenwerking tussen professionals in de wijk. Binnen het programma Integraal werken in de wijk is een literatuuronderzoek gedaan en zijn verschillende professionals gesproken die een spilfunctie vervullen in de wijk. Het resultaat: 9 tips om de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de wijk te verbeteren en 3 randvoorwaarden. Barbara de Groen (adviseur bij Vilans en één van de onderzoekers) geeft een praktische toelichting. Daarna volgt de presentatie van 3 goede voorbeelden uit de praktijk:

Wijkgerichte samenwerking
Annika Keet (PrimaCura) werkt in Tilburg Noord als wijkmanager huisartsenzorg én ze ondersteunt bij het vormgeven van het wijkgericht werken in vijf andere wijken/ dorpen. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden -zoals de sociale spreekuren- vertelt ze hoe de verbinding in Noord tot stand is gekomen tussen beide domeinen én wordt versterkt. Daarnaast beschrijft ze kort hoe het wijkgericht werken wordt vormgegeven op de vijf andere plaatsen in Midden-Brabant.

Samen Vitaal in de wijk
Om het sociaal domein en het zorgdomein beter te met elkaar te verbinden en daarmee gezondheidsproblemen tijdig en preventief aan te kunnen pakken, is binnen de gemeente Waalwijk een samenwerkingsverband opgezet van professionals binnen het social domein en het zorgdomein. Daarin wordt samengewerkt rondom het thema Sport & Bewegen. Annemarie Cromwijk (gemeente Waalwijk) neemt je graag mee in de aanpak en haar ervaringen.

Kernteams
Samenwerken tussen het sociaal en zorgdomein: het is vanzelfsprekend maar zo vanzelfsprekend nog niet. Tijdens deze pitch gaat Marieke Couwenberg (PrimaCura GGZ) in op een aantal praktijkvoorbeelden waarbij de stap is gezet van praten naar doen. Ze vertelt onder meer over de kernteams die in Midden-Brabant actief zijn, de aanpak ADHD bij jeugd en de inzet POH-GGZ (Jeugd).

Na afloop van dit webinar heb je naast praktische handvaten hopelijk ook inspiratie opgedaan om er in je eigen werk mee aan de slag te gaan! Tijdens het webinar kun je via de chat vragen stellen; na het webinar ontvang je via e-mail de antwoorden op vragen die zijn gesteld. De volgende webinars staan gepland op 28 oktober en 25 november.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.