Zorgen doen we Samen 2.0

Het Programma Zorgen doen we Samen, gericht op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorg domein, gaat een volgende fase in.

Zorgen doen we Samen 1.0 (2018-2020) heeft knelpunten in kaart gebracht en mooie ontwikkelingen aangejaagd, gevolgd en geëvalueerd. Zorgen doen we Samen 2.0 (m.i.v. 2021) vraagt om een communicatief sterke beweging die de urgentie in de samenwerking tussen zorg- en sociaal domein zichtbaar maakt en daarmee aanjaagt. Een lerend netwerk, waarbij we de lokale kracht van de gemeenten en van professionals in zorg en welzijn in de schijnwerpers gaan zetten. Doel is dat voor alle professionals uit beide domeinen samenwerking eind 2021 een vanzelfsprekendheid is.

In opvolging van de scrumteams hebben we afgelopen jaar geëxperimenteerd met twee pilots om oudere inwoners van goede zorg en ondersteuning te voorzien in samenwerking met het sociaal domein en het zorg domein. Dit betreft de pilot WLZ Expertteam in Hilvarenbeek en de samenwerking tussen sociaal domein, huisarts en wijkverpleegkundige in Goirle en Tilburg. Ook hebben we de dienstverlening in kaart gebracht als het gaat om één toegang sociaal domein en één aanspreekpunt voor de huisartsen.

De pilots laten mooie resultaten zien

De inwoners worden beter geïnformeerd en geholpen. De professionals werken samen vanuit de verschillende vakgebieden. Dit leidt tot vloeiende overgangen van informele naar formele zorg. Lacunes verdwijnen en inwoners ervaren samenhang in de zorg. Elke gemeente en ook de zorgorganisaties geven aan dat de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorg domein belangrijk is om inwoners goed te kunnen bedienen en de kosten betaalbaar te houden. De urgentie is groter dan ooit!

Eindrapportage

Over de tweede helft van 2020 is een eindrapportage geschreven, download deze rapportage hier >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring