• Home
  • Nieuws
  • 'Samenwerking loont' thema van radenavond Jeugd

'Samenwerking loont' thema van radenavond Jeugd

We blikken terug op een zeer geslaagde radenavond Jeugd. Die was 30 juni in het nieuwe gemeentehuis van Tilburg. Het programma was bomvol interessante inhoud met 'samen' als rode draad. Er waren gemiddeld 80 deelnemers.

Voorzitter van de regio Hart van Brabant trapte deze radenavond af. Hij sprak vanuit een "keimooie raadszaal in een eigentijds gebouwd stadhuis." Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat het governancetraject nog steeds in de consultatiefase zit. Daarover was een misverstand ontstaan. "De voorstellen aan de raden komen vrijdag 7 juli tijdens de algemeen bestuursvergadering aan de orde. Besluitvorming volgt hopelijk voor het einde van dit jaar."

Opnamestop
Marcelle Hendrickx praatte de raadsleden bij over Jeugdbescherming Brabant. De opnamestop is op dit moment het meest actueel en het meest zorgwekkend. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de korte termijn en een toekomstscenario voor de lange termijn. Het aantal vragen dat volgde laat zien hoezeer dit onderwerp leeft onder raadsleden. Hendrickx: "We voelen een enorme inspanningsverplichting. Goede ideeën zijn meer dan welkom." Bekijk hier het programmaonderdeel met Marcelle Hendrickx >

Meer afstemming
De mentimeter-poll leerde dat de raadsleden de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van jeugd een magere voldoende geven, een klein 6-je. Wat is er nodig om daar een 10 van te maken? Er kwamen via mentimeter tips binnen variërend van 'begrip voor elkaar' en 'meer transparantie en slagvaardigheid' tot 'informatie ophalen voor de besluitvorming' en 'meer afstemming tussen raden onderling als hoogste orgaan'. Klik hier voor alle binnengekomen tips >

Er gebeurt enorm veel
Voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd Aletta van der Veen geeft de samenwerking tussen gemeenten het cijfer 8: "Ik heb in de keuken van een andere regio's kunnen kijken. Op basis van die ervaringen geef ik de samenwerking op het gebied van jeugdzorg in onze regio zelfs wel een 9." Ze ziet al lang dat er een spanningsveld is tussen de autonomie die elke gemeente voelt en ervaart en de noodzaak om met elkaar samen te werken. Raden staan misschien wat meer op afstand en dat is het moeilijk om een gevoel te krijgen bij wat er allemaal gebeurt in de regio. "Daarom maken we de raadsleden vanavond graag deelgenoot van met wat allemaal speelt. En dat is enorm veel."

Jaarrekeningen niet synchroon
De one million dollar-vraag 'wanneer komt de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant' stond vervolgens op de agenda. Janneke Oosterhuis (controller regio Hart van Brabant) gaf het antwoord: vrijdag 7 juli. Ze legde uit hoe het komt dat die jaarrekening (met de jeugdzorgkosten) zo 'laat' komt, veel later dan de jaarrekening van de gemeenten. "Zorgaanbieders mogen nog 3 maanden na het einde van het jaar declareren over 2020. Dus de boeken sluiten pas op 1 april. Daarnaast: onze account wil weten of de gemeenten zeker weten dat de betaalde zorg is geleverd in 2020, de zogenaamde prestatielevering. De productieverantwoording (gemaakt door de zorgaanbieder) moet dat aannemelijk maken. Die productieverantwoordingen die komen pas uiterlijk 1 april binnen." Dat zijn de redenen - op basis van landelijke afspraken - waarom de 2 cycli van gemeenten en regio nooit synchroon lopen. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over hoe gemeenten toch een zo goed mogelijk inzicht krijgen in welke kosten er verwacht worden door driemaal per jaar te werken met prognoses. Bekijk hier het programmaonderdeel met Janneke Oosterhuis >
Meer informatie in de flyer planning- en controlcyclus Jeugdzorg Regio Hart van Brabant >

Landelijke ontwikkelingen
Programmamanager sociaal domein Erik Roest nuanceerde bij aanvang van zijn programmaonderdeel: "We zijn alweer vergeten hoe complex de jeugdzorg nog maar 6 jaar geleden in elkaar stak, en hoeveel klachten er destijds waren." Hij ging in op de landelijke ontwikkelingen. Zoals de bevindingen van de commissie Sint over de maatregelen voor de financiële beheersbaarheid van de Jeugdwet. En de aanbevelingen van de arbitragecommissie onder leiding van Richard van Zwol, waaronder: versterk de beleidsvrijheid van de gemeenten; benut beter het potentieel om van elkaar te leren; versterk de sturing op kwaliteit; overweeg uitbreiding landelijke inkoop specialistische jeugdzorg. Bekijk hier het programmaonderdeel met Erik Roest >
In deze brief van de VNG > lees je meer over de uitkomst van de arbitrage tussen de VNG en het Rijk.

Zoek ons op
Na de pauze stonden Eva Saeboe, aanjager jeugdparticipatie en de twee jongeren Evelyn en Ramatu achter de microfoon. Over de initiatieven vanuit de koers 'Samen mét de Jeugd' binnen het innovatienetwerk jeugd. Zoals het inspiratiecafé, de jeugdwelzijnsraad en de kinderrechtendag. De raadsleden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het programma van die kinderrechtendag eind november: de invitatie volgt. Ze benadrukten dat er regionaal al heel veel gebeurt en dat het belangrijk is om dat nu ook lokaal en duurzaam te borgen. Met de oproep: "Zoek ons op, maak gebruik van ons. Bekijk hier het programmaonderdeel met Eva Saeboe >
Wil je meer weten over het jongerennetwerk Samen met de Jeugd, neem gerust een kijkje op de website >

Gemeenten en onderwijs
Tot slot was het de beurt aan Pleun van Riemsdijk, secretaris Bestuurscommissie Jeugd en Tanja Verhoeven, projectleider Thuis op school. Zij gingen in op het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd. Zij namen de verbinding met het onderwijs onder de loep. Ze gaven aan hoe belangrijk het is dat een school en gemeenten elkaar kunnen versterken ten behoeve van kinderen met een zorgvraag. Er zijn pilots geweest bij onder meer onderwijscentrum Leijpark en De Bodde met een zeer positieve uitkomst: betere én goedkopere jeugdhulp. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor de preventie: voorkomen dat kinderen specialistische zorg nodig hebben. Hun verzoek: "Laat ons samen met de scholen doorwerken op de ingeslagen weg." Bekijk hier het programmaonderdeel met Pleun van Riemsdijk en Tanja Verhoeven >
Meer informatie over het uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd staat op deze website >

Met passie
Aletta van der Veen sloot af: "Je hoort het, we werken in de regio vanuit passie met veel energie en expertise aan de jeugdzorg. Soms weten we nog niet voor de helft wát er allemaal gebeurt. Laten we hier als bestuurders vierkant achter blijven staan."

Wil je alles terugzien? Dat kan via


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring