• Home
  • Nieuws
  • € 990.000 voor versterking van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

€ 990.000 voor versterking van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is in 2021 is € 990.000 beschikbaar voor de versterking van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Hart van Brabant. Het college van centrumgemeente Tilburg besloot op 22 juni hoe dit geld besteed wordt. Een paar highlights:

Verbindend samenwerken
De regionale wijkteams krijgen een jaar lang totaal 6 fte extra. De extra formatie wordt ingezet op ‘verbindend samenwerken’. Hiermee is in Tilburg op beperkte schaal ervaring opgedaan. Dat geeft goede resultaten opgeleverd. Zoals een snellere doorlooptijd, opbouw van onderling vertrouwen tussen netwerkpartners, meer werkplezier en betere cliënt betrokkenheid. De vaardigheden van professionals verbeteren door de samenwerking, waardoor ook de snelheid van werken wordt verhoogd. Op die ervaringen borduren we voort bij de regiobrede aanpak.

Vanaf het begin gaan Veilig Thuis, regionale Toegang/wijkteams en zorgaanbieder zoveel mogelijk gelijktijdig gezamenlijk aan de slag gaan met het huishouden. En, indien nodig, voert 1 professional coördinatie over het huishouden. De nieuwe werkwijze is veel prettiger voor de cliënt. Die hoeft minder vaak haar (of zijn) verhaal te vertellen. En hoeft niet steeds opnieuw vertrouwen te stellen in weer een nieuwe professional. Het betekent ook minder miscommunicatie, en minder kans op het doorschuiven van de 'hete aardappel' tussen organisaties. Door de extra formatie kunnen Veilig Thuis en Toegang aan de slag met verbindend samenwerken en tegelijk de wachtlijst inlopen. Na dit jaar zetten ze de nieuwe werkwijze, zonder extra formatie, voort.

Professioneel casemanagement
Met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Veilig Thuis en zorgaanbieders wordt gewerkt aan een centrale plek voor inwoners met acuut letsel na een incident van huiselijk geweld en kindermishandeling. De partners hebben geadviseerd om het casemanagement beter te organiseren. De casemanager ondersteunt enerzijds het slachtoffer met acuut letsel bij het forensisch onderzoek, in gesprekken met de politie, de (crisis)opvang van eventuele kinderen e.d. Anderzijds is de casemanager het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Deze casemanager maakt de verbinding met het Veiligheidsteam als het gaat om casussen waar sprake is van ernstig terugkerend huiselijk geweld en kindermishandeling. Of zorgt voor een warme overdracht naar het lokale wijkteam/Toegang dan wel Veilig Thuis voor het organiseren van passende vervolghulpverlening.

Chat Veilig Thuis
Landelijk vragen de Veilig Thuis organisaties om een bijdrage om de chat continu bemand te houden en om direct te kunnen reageren. De chatfunctie helpt om laagdrempelig in contact te blijven met mensen. En Veilig Thuis komt via de chatfunctie in contact met andere mensen dan via e-mail of telefoon.

Neem voor meer informatie contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.