Gebiedsopgave N261/N269 afgerond

Een gebiedswaardenkaart, zes opgavenkaarten en een concept uitvoeringsagenda. Dat zijn de vruchten die de gebiedsopgave N261/N269 heeft opgeleverd.

Er gebeurt veel in de regio Hart van Brabant rondom de provinciale wegen N261 (Tilburg-Waalwijk en rondweg Tilburg) en de N269 (Tilburg-Hilvarenbeek). Daarom pakte een aantal samenwerkingspartners in de regio Hart van Brabant in 2017 3 integrale gebiedsopgaven op: de N261/N269-zone, de A58-zone en de Loonse en Drunense Duinen en schil. Doel: de opgaven vanuit bijvoorbeeld leisure, logistiek, natuur en landschap slim met elkaar verbinden, waardoor er regionale slag- en daadkracht kan ontstaan.

Regionale agenda’s
De ambitie daarbij is om de strategische opgaven binnen de portefeuilles ruimte, economie, milieu en mobiliteit beter op elkaar te laten aansluiten. Vandaaruit kunnen we toewerken naar regionale agenda's ter versterking van de regionale ruimtelijk-economische structuur.

Noord-zuid verbinding
De N261/N269 vormt de noord-zuid verbinding van de regio. Het is een verbinding tussen de logistieke hotspots van Waalwijk en Tilburg, tevens de grootste kernen in de regio, en de toegangsroute naar de grote toeristische attracties en waardevolle natuur. De gebiedsopgave N261/N269 is nu gereed en heeft geleid tot de volgende producten:

  • een gebiedswaardenkaart: N261/N269 als ruimtelijke drager van een afwisselend landschap;
  • zes thematische opgavenkaarten: van strategisch regionaal belang en met een regionale impact;
  • een concept uitvoeringsagenda: bestaande uit vier deelagenda’s.

© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring