• Home
  • Nieuws
  • Europese primeur: nieuwe Waalwijkse binnenhaven volledig elektrisch

Europese primeur: nieuwe Waalwijkse binnenhaven volledig elektrisch

De nieuwe binnenhaven aan de Maas in Waalwijk zal niet alleen meer goederen gaan verwerken. Er wordt juist gekeken naar toekomstbestendige logistiek. En die is volledig duurzaam.

De aanleg van de nieuwe Waalwijkse binnenhaven en goederenterminal start, als alles volgens planning verloopt, dit jaar nog. In twee jaar tijd moeten die klaar zijn voor gebruik. De gemeente Waalwijk heeft samen met Regionaal Overslag Centrum Waalwijk en Midpoint Brabant de ambitie opgepakt om voor 100% elektrisch en duurzaam te gaan: van het vervoer over water tot de goederenoverslag en het wegvervoer.

Smart Port Waalwijk
Eind 2020 ontving Waalwijk de eerste steun vanuit Brussel om de ambitieuze plannen − onder de noemer Smart Port Waalwijk − verder uit te werken. Momenteel ondergaat de haalbaarheid van het investeringsconcept een toets: ze kijken naar onder meer de kosten en baten, de opwekking en opslag van energie en de technische mogelijkheden. Zon en wind moeten de benodigde energie voor de goederenterminal en de voertuigen leveren, waarschijnlijk lokaal opgewekt en opgeslagen. Een elektrisch binnenvaartschip gaat op en neer naar Rotterdam varen en de goederen zullen gelost worden door elektrische trucks. De betrokken partijen willen graag laten zien dat het mogelijk is. Meer achtergrondinformatie vind je op het smart logistics-gedeelte van de Midpoint Brabant-site >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.