• Home
  • Nieuws
  • Samenwerking doelmatig waterbeheer succesvol

Samenwerking doelmatig waterbeheer succesvol

Een gemeentelijk waterloket, een besparing van 16,5 miljoen euro per jaar en gezamenlijke aanbestedingen. Het is slechts een greep uit de successen die de samenwerking in de regio op het gebied van waterbeheer heeft opgeleverd.

Die samenwerking tussen acht regiogemeenten, twee waterschappen en een waterbedrijf startte in 2013. Deze krachtenbundeling heeft er ook aan bijgedragen dat Hart van Brabant meer dan gemiddeld heeft bijgedragen aan de landelijke wateropgave. Klik hier voor de infographic > die terugblikt op de samenwerkingsovereenkomst 2013- 2020.

Integrale benadering
Reden genoeg dus om te blijven samenwerken. Er is gekozen om dat te doen onder de structuur van Hart van Brabant; aangehaakt het portefeuillehoudersoverleg Afval en Milieu. Dat is praktischer (een overleg minder) en dat draagt bij aan het integraal benaderen van 'water' in de opgaven waar we in Hart van Brabant voor staan, bijvoorbeeld vanuit de REKS.

Meer weten over dit onderwerp? Lees het artikel 'Water verbindt ons allemaal in de regio' >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.