• Home
  • Nieuws
  • Visie over faunapassages onder A58 naar het Rijk

Visie over faunapassages onder A58 naar het Rijk

Recent heeft de werkgroep Landschap van de Regio Hart van Brabant het onderzoek afgerond naar wat er nodig is aan maatregelen in de faunapassages onder de A58. Dat heeft geleid tot de visie faunapassages A58 Breda-Tilburg. De regio gaat die visie inzetten in de dialoog met het Ministerie en RWS in het project verbreding A58.

Door een faunapassage kan wild veilig en ongedwongen wegen oversteken, zonder dat het verkeer daar hinder van ondervindt. Met het vaststellen van het natuurbod Regio Hart van Brabant is voor gemeenten en waterschappen in beeld gebracht wat we aan opgaven hebben voor bijvoorbeeld ecologische verbindingszones. Een deel van deze ecologische verbindingen loopt onder de A58 door: de Hultense Leij, Groote Leij, Oude Leij, Nieuwe Leij en de Gilzer Wouwerbeek.

Goede randvoorwaarden
Omdat het Rijk gepland heeft om een verbreding van de A58 uit te gaan voeren, vond de werkgroep Landschap het belangrijk om het Rijk hiervoor ook uitgangspunten mee te kunnen geven over ecologie en hydrologie en wat de gewenste robuuste inrichting is rondom de faunapassages. Met goede randvoorwaarden vanuit de regio kan het Rijk dus rekening houden met de wensen/eisen die er zijn voor de betreffende ecologische verbindingszones. De resultaten van het onderzoek kunnen ook gebruikt worden in andere gebiedsprocessen rondom de A58 waarbij we als regio gezamenlijk optrekken. Daarnaast kunnen gemeenten en waterschappen de resultaten afzonderlijk gebruiken bij toekomstige planvorming. Klik hier voor de visie faunapassages A58 Breda-Tilburg >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.