• Home
  • Nieuws
  • Azc Oisterwijk richt zich meer op de regio

Azc Oisterwijk richt zich meer op de regio

De populatie op het azc in Oisterwijk verandert gestaag. De laatste weken neemt het aantal statushouders die in de regio Hart van Brabant wordt gehuisvest toe: van 35% begin dit jaar naar 65% eind mei.

Dat komt door een versnelling van de pilot regioplaatsing. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een verhuisactie in gang gezet. Hierdoor worden er meer kansrijken en statushouders die in de regio zullen komen wonen, opgevangen op azc Oisterwijk. Andere doelgroepen krimpen in omvang. De pilot regioplaatsing is uniek in Nederland. Vooruitlopend op het realiseren van een flexibeler asielsysteem, pilotten het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de regio Hart van Brabant in 2020 en 2021 met het regionaal opvangen van kansrijken en statushouders op azc Oisterwijk. 

Voorinburgeren
Hart van Brabantgemeenten kunnen zo al vroegtijdig kennis maken met statushouders die in de regio komen wonen. En statushouders kunnen al starten met inburgeren in de gemeente van huisvesting. Dit sluit aan bij de nieuwe wet Inburgering die per 1-1-2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen de regie op inburgering vanaf opvang. De regie start met een kennismakingsgesprek met statushouders. In het gesprek wordt de route uitgestippeld: eerst voorinburgeren op het azc of alvast starten met een brede intake en inburgering in de gemeente van huisvesting. Ook kan de statushouder alvast participeren in de nieuwe woonplaats, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Dit draagt bij aan efficiënte en effectieve integratie en participatie.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.