• Home
  • Nieuws
  • Laatste fase Maatpact zet in op bestaanszekerheid éérst

Laatste fase Maatpact zet in op bestaanszekerheid éérst

Bestaanszekerheid éérst… dat wist iedereen toch al lang? Dankzij Maatpact kunnen we het onderbouwen, met ervaringen, cijfers en feiten. “Na tweeënhalf jaar hebben we aardig in beeld wat het zo moeilijk maakt om de bestaanszekerheid van onze inwoners daadwerkelijk te garanderen. We zien ook waar de kansen liggen om het wél voor elkaar te krijgen”, zegt projectcoördinator Yvonne Zonnenberg.

Na de regionale Radenavond op 26 mei en het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein op 2 juni ziet Zonnenberg duidelijk waar gemeenten de accenten willen leggen:

  • de werkwijze achter Maatpact nog steviger inbedden in het dagelijks werk;
  • een duurzame samenwerking aangaan met woningcorporaties en zorgverzekeraars;
  • geleerde lessen omzetten naar mensvriendelijker systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie.

Bestaanszekerheid
Het is een breed begrip, bestaanszekerheid. Het omvat veiligheid, gezondheid, een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven, perspectief door goed onderwijs en een zinvolle en gewaardeerde dagbesteding. “Met Maatpact focussen we op ‘geld’ en ‘wonen’.” Omdat je volgens Zonnenberg niet alles tegelijk kunt aanpakken, omdat er op de andere terreinen andere projecten en programma’s lopen en “omdat we in de analyse van alle Maatpactcasussen zien dat het ontbreken van een passende woning en onvoldoende geld om van te leven de grootste struikelblokken zijn in tweederde van de uitzichtloze situaties. Een doorbraak hiervan maakt het verschil.”

Belemmeringen
Het klinkt eenvoudig: zorg er eerst voor dat inwoners weer de zekerheid hebben van een dak boven hun hoofd en van voldoende inkomen. Zonnenberg: “Maatpact is voor situaties waarin het ene probleem het volgende probleem veroorzaakt of nog groter maakt. Of waarin het ene probleem de oplossing van het andere onmogelijk maakt. In individuele gevallen lukt het gelukkig vaak om een doorbraak te realiseren. Wat we nu willen, is potentieel uitzichtloze situaties eerder herkennen, oplossen en het liefst voorkomen. De verkokerde manier van werken binnen het sociaal domein helpt daarbij niet. Daarbij hebben we nu eenmaal te maken met een tekort aan woningen en een Participatiewet die uitgaat van rechtmatigheid, regels en uitsluitingsgronden. Daarnaast kunnen de gemeenten nog een slag maken om maatwerkplannen stevig te onderbouwen en de lessen die ze leren beter met elkaar te delen.”

Kansen
Gemeenten kunnen niet alle belemmeringen wegnemen. “Voor wetgeving die meer preventie en menselijke maat toestaat, hebben we het Rijk nodig”, zegt de projectcoördinator. Om vervolgens te benadrukken hoeveel knoppen gemeenten en regio wél hebben om aan te draaien. “Neem je eigen beleidsregels en verordeningen onder de loep: waar die regels de inwoners onbedoeld in de weg zitten, kun je ze zelf aanpassen. Werk toe naar een meer integrale visie op het sociaal domein, gecombineerd met ‘wonen’ en ondersteun zo de uitvoering in het integraal bekijken en behandelen van ondersteuningsvragen van inwoners. Trek samen op om een duurzame samenwerking met woningcorporaties en zorgverzekeraars op te tuigen. En deel veel vaker je ervaringen, dat inspireert en je leert er enorm veel van.”

Laatste fase project maximaal benutten
Voor complexe en gelaagde problemen bestaan geen simpele oplossingen. “Als dit makkelijk was, was het al geregeld. Maatpact laat zien dat je het sociaal domein niet op zevenmijlslaarzen kunt verbouwen.” Die wetenschap zóu de deelnemers kunnen ontmoedigen. “Gelukkig hebben we tijdens onze presentaties en gesprekken op de Radenavond (26 mei) en het regionaal portefeuillehoudersoverleg sociaal domein (2 juni) het tegendeel gezien. Gemeenten willen het maximale uit de laatste fase van het project Maatpact halen. Zorgen dat de werkwijze daarna staat als een huis en dat geleerde lessen blijven leiden tot het sociaal domein van de toekomst: met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie. De motivatie is misschien wel nog nooit zo groot geweest.”

Informatie

wijzende vingerterug naar de nieuwsbrief


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.