Nieuwe inkoop sociaal domein

De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, toegankelijk voor wie die zorg nodig heeft en betaalbaar voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie inkopen.

Er is een uitgebreide samenwerkingsstructuur in de regio: 11 werkgroepen, gemeentelijke inkoopteams, het regionaal programmateam en diverse besluitvormingsoverleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Samen werken we aan de uitgangspunten voor de inkoop, houtskoolschetsen voor jeugdhulp, Wmo en participatie en aan de inkoopstrategieën en inkoopdocumenten voor de diverse segmenten. Daarnaast is de regionale adviesraad (ROSA) betrokken en zijn we in gesprek met de zorgaanbieders.

Planning
We hebben besloten gefaseerd in te gaan kopen. De huidige planning ziet er globaal als volgt uit:

Jeugdhulp*

  • voorbereiding aanbesteding tot oktober 2021
  • uitvoering aanbesteding oktober 2021 - maart 2022
  • contractering 1 juli 2022

*Jeugdhulp segment 4 wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. De aanbesteding van segment 4 start daarom later.

Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding (Wmo en Participatiewet)

  • voorbereiding aanbesteding tot november 2021
  • uitvoering aanbesteding november 2021 - april 2022
  • contractering 1 juli 2022
Let op: zorgaanbieders worden via meerdere inkoopprocedures gecontracteerd, toegesneden op de verschillende vormen van zorg. De globale planning is daarom slechts indicatief. De precieze planning per inkoopprocedure en de inhoud daarvan wordt in de inkoopdocumenten beschreven, die bij de betreffende inkoopprocedures gepubliceerd worden.

Meer informatie
Meer over inkoop sociaal domein lees je hier >
fotocredits: Jostijn Ligtvoet


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.