• Home
  • Nieuws
  • Community Care Dongen voorbeeld voor andere gemeenten

Community Care Dongen voorbeeld voor andere gemeenten

Domeinoverstijgend werken via Community Care: de gemeente Dongen heeft er succesvol mee geëxperimenteerd. Wethouder Petra Lepolder ziet potentie om deze manier van werken uit te rollen in onze regio.

In het voorjaar van 2018 hebben zorgaanbieder Maria-oord, Zorgkantoor en Zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Dongen de handen ineengeslagen voor het experiment Community Care Dongen (CCD). Het doel is om kwetsbare ouderen met geheugenproblematiek zo lang mogelijk thuis het leven te laten leiden op de manier zoals zij dat graag willen.

Leefcoach als succesfactor
Stijgende kosten én het tekort aan verplegend personeel vormen grote uitdagingen voor de toekomst van ouderenzorg. Binnen CCD wordt er meer samengewerkt met 'de informele zorg' (zorg waarvoor niet betaald wordt als dienst, door familie, vrienden, buren of vrijwilligers), en wordt een verhuizing naar het verpleeghuis uitgesteld. Op die manier draagt het initiatief direct bij aan de toegankelijkheid van de zorg, nu en in de toekomst. Bij CCD is de leefcoach, iemand die ‘over de domeinen heen’ hulp, begeleiding en zorg kan organiseren, een groot onderdeel van het succes van het project gebleken.

Mooie resultaten
Door domeinoverstijgend te werken, kan de leefcoach los van wetten, budgetten of organisaties kijken naar wat de beste zorg voor een inwoner met geheugenproblematiek is. De evaluatie van de pilot laat mooie resultaten zien: ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen, het geeft rust en stabiliteit bij zowel de cliënt als de familie en het levert een flinke financiële besparing in de zorg op.

Regionaal uitrollen
De filosofie van domeinoverstijgend samenwerken is op verschillende tafels ter sprake gekomen (landelijk en regionaal), onder meer op een Hart van Brabantdag. Er liggen geen regionale afspraken over de uitrol van het project. Het is aan de verschillende gemeenten om hier wel of niet wat mee te doen. Petra Lepolder, wethouder in Dongen: “Dit is een geweldige best practice met geweldige resultaten. Ik zie grote potentie om Community Care breed uit te rollen binnen de gemeenten in onze regio, uiteraard binnen de eigen couleur locale.” De gemeente Tilburg is enthousiast en in gesprek met samenwerkingspartners om ook Community Care op te starten.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over domeinoverstijgend samenwerken >


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring

Website archiveren

Onze pagina's worden gearchiveerd. Bekijk website archivering.