• Home
  • Nieuws
  • Digitale radenavond interactief en informatief

Digitale radenavond interactief en informatief

We blikken terug op een zeer geslaagde radenavond. Georganiseerd door de gemeente Heusden, die de technische mogelijkheden in huis haalde om er op woensdag 26 mei een interactieve, informatieve digitale bijeenkomst van te maken. Die kun je trouwens achteraf helemaal bijwonen. De radenavond kreeg na de evaluatie ervan - afgerond naar boven - een 7,2.

Er waren tussen 19.30 en 21.30 uur gemiddeld 130 deelnemers online. Het plenaire gedeelte startte met de voorzitter van Regio Hart van Brabant/burgemeester van Tilburg Theo Weterings. Hij nam zijn toehoorders mee met de laatste stand van zaken over het governancetraject. Daarna leidde Richard Engelfriet het plenaire programma over de regionale inkoop voor het sociaal domein en het voorkomen van fraude met en misbruik van zorggeld. Daarna gingen de deelnemers in twee groepen uiteen: groep 1 koos voor de onderwerpen Regionale OmgevingsAgenda (ROA), de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (door Albert Latijnhouwers en Willeke Beex) en het Verstedelijkingsakkoord regio Breda-Tilburg (door Frank van Mil); groep 2 voor het Maatpact - bestaanszekerheid éérst (Yvonne Zonnenberg).

Veel reacties
Raadsleden konden reageren en hun vragen stellen via SMS en via een chatfunctie in de livestream. Daaruit bleek hun interesse in en betrokkenheid bij de onderwerpen, ook op te maken uit de vele reacties die binnenkwamen via Mentimeter. En dat is allemaal terug te zien, want deze radenavond is opgenomen en via YouTube te bekijken. Het eerste filmpje is het plenaire deel plus groep 1; het filmpje daaronder groep 2. Onder de filmpjes een samenvatting van wat er is besproken in groep 1 en in groep 2.


Nationale Omgevingsvisie
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft het Rijk een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Frank van Mil licht toe wat de bedoeling is van deze NOVI. De Rijksoverheid wil door een integrale benadering de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Er zijn daarbij vier prioriteiten: Ruimte voor de Energietransitie en Klimaatadaptatie, een duurzaam economisch groeipotentieel, gezonde en sterke steden en regio’s én een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De NOVI ziet een groot verstedelijkt gebied dat loopt van Amsterdam tot en met het Ruhrgebied en Noord-Frankrijk. Dit stedelijk netwerk bestaat uit verschillende grote, middelgrote en kleine steden. Ook voor kleine gemeenten worden keuzes bepaald; niet door de mate van verstedelijking maar door het al dan niet gesitueerd zijn in dit Stedelijk Netwerk. Frank staat in zijn presentatie vervolgens stil bij verschillende trajecten en instrumenten die van belang zijn. Een vraag die natuurlijk aan alle betrokken gemeenten wordt gesteld: “Wat voor een regio willen we zijn?”

Regionale Omgevingsagenda
We werken in Hart van Brabant aan een Regionale Omgevingsagenda (ROA). Doel hiervan is om er voor te zorgen dat de NOVI en de omgevingsvisies en doelen van provincies, gemeenten en waterschapsbesturen op elkaar aansluiten. Albert Latijnhouwers en Willeke Beex staan stil bij dit nieuwe, ruimtelijk integraal sturingsinstrument. Met de ROA kunnen we bestuurlijk slimmer sturen op de uitvoering van gezamenlijke opgaven: 'een dynamische schakelkast'.

Verstedelijkingsakkoord
Tot slot staat Frank van Mil stil bij het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke regio Breda-Tilburg. Gezien vanuit het Stedelijk Netwerk is het logisch dat Tilburg en Breda deel uitmaken van het stedelijk krachtenveld. Het is een stedelijke regio met 1 miljoen inwoners. Heb je het over verstedelijking, dan gaat het overde volgende onderwerpen: woningbouw, bereikbaarheid, klimaat/energie, landschap/water, economie.

Maatpact
Mensen die kampen met schulden, geen woning hebben, uit huis gezet dreigen te worden of in een onveilige situatie zitten, verliezen de basis onder hun bestaan. Tot die basis terug is, heeft het weinig zin deze mensen hulp te bieden voor alle andere problemen die zij doorgaans hebben. En andersom werkt het positief: zijn de zorgen over de basis weg, dan is er na enige tijd op andere terreinen vaak minder hulp en ondersteuning nodig. Niets nieuws onder de zon, maar dankzij Maatpact kunnen we deze gedachtegang wél staven met data en concrete ervaringen. Yvonne Zonnenberg praatte de raadsleden daarover bij. De inzet: bestaanszekerheid in de dagelijkse praktijk van de negen regiogemeenten vaker op één zetten.

Meer informatie
Wil meer weten over een van de besproken onderwerpen? Check dan de betreffende webpagina’s. Je vindt daar ook contactpersonen voor meer informatie:

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op met het programmabureau via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 2016 - 2021 Regio Hart van Brabant - privacyverklaring